Konceptualiais  ir didaktiniais pagrindais siekiama suteikti suaugusiųjų švietimui aktualų teorinį ir pedagoginį dokumentą, skirtą suaugusiųjų besimokančiųjų pasipriešinimui vyriškumui mažinti, mokant lyčių lygybės aspektų pasitelkiant emocinį intelektą.

Šiame dokumente pateikta informacija suskirstyta remiantis 7 mokymosi rezultatų moduliais, nustatytais pirmajame intelektualiame projekto rezultate: ECVET- emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo programa.

Koncepceptualų ir didaktinį pagrindą (CDC) sudaro dokumentas, kuriame analizuojami ir aprašomi svarbiausi naujausi teoriniai pagrindai ir pedagoginiai metodai, padedantys suaugusiųjų švietimui plėtoti lyčių lygybės mokymą, atsižvelgiant į emocines kompetencijas kaip esminį elementą mokant vyrus, kurie šiek tiek priešinasi lyčių lygybei.

  1. Teoriniai pagrindai: taisyklės, principai ar teorijos, kuriomis grindžiami netradiciniai mokymo ir mokymosi metodai ir priemonės, pagrįstos emociniu intelektu, kaip esminiu lyčių lygybės mokymo, skirto vyrams, kurie tam tikru mastu priešinasi šiam klausimui, elementu.
  2. Pedagoginiai metodai: būdai, kuriais mokytojai taiko emociniais gebėjimais pagrįstus metodus ir išteklius, siekdami sumažinti galimą vyrų pasipriešinimą dalyvauti lyčių lygybės mokymuose.

Konceptualūs ir didaktiniai pagrindai