Emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo metodų suaugusiųjų švietėjams tobulinimas naudojant skaitmeninius sprendimus

Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių projektas Nº 2020 -1-UK01-KA204-079258

 

WE MEN internetinė atvirojo mokymosi medžiagos platforma emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymams (GET) buvo sukurta kaip praktinė  priemononė suaugusiųjų švietėjams.

“WE MEN internetinė atvirojo mokymosi medžiagos platforma” suteikia suaugusiųjų švietėjams interaktyvius elementus, įskaitant internetinį ICT pagrįstą švietimo pristatymą, prieigą prie informacijos, priemonių ir inovatyvių išteklių:

  1. katalogas

Išsamus inovacinės praktikos, projektų, politikos, metodikų, požiūrių, išteklių ir priemonių emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo srityje rinkinys.

Koncepcinis ir didaktinis pagrindas

Dokumentas, kuriame pateikiami naujausi emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymo teoriniai pagrindai ir pedagoginiai metodai

Mišrus mokymasis

Mišraus mokymosi kursas, kurio tikslas – mokyti suaugusiųjų švietėjus įveikti suaugusiųjų besimokančiųjų pasipriešinimą vyriškumui, mokant lyčių lygybės aspektų pasitelkiant emocinį intelektą. Taikant šį mokymosi metodą suteikiama:

  • Internetinis turinys: mokymasis nuotoliniu būdu;
  • Pragmatiniai ištekliai: taikomi tiesioginės veiklos metu.

WE MEN internetinės atviros mokymosi medžiagos platformos tikslas – sukurti Emocinio intelekto ir lyčių lygybės mokymų įgyvendinimo suaugusiųjų švietime metodologinę sistemą, kuri būtų rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas politikams ir sprendimų priėmėjams, švietimo įstaigoms, suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjams, socialiniams partneriams ir kitoms tarpinėms institucijoms, pateikiantis metodologines gaires ir rekomendacijas, padedančias taikyti projekto rezultatus kitose organizacijose.