Kategorija
Kilmės šalis
Kalba
Informacijos šaltinio tipas

Rezultatai: 154

,,Lytis dėžėje"

,,Lytis dėžėje" yra tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja 9 šalys partnerės, konsorciumo gerai sukomponuoti įgūdžiai ir patirtis, siūlantys dirbti "kitaip" lyčių klausimais, pradedant jaunų berniukų ir vyrų švietimu, kad būtų pasiekta...
Projektai Graikija Anglų Graikų Interneto svetain

,,Žiūrėti per stiklą" – vadovas, kaip suteikti jaunimui galių tapti lyčių lygybės gynėjais

2013 m. Airijos nacionalinė moterų taryba sukūrė ir įgyvendino 6 mėnesių trukmės projektą vidurinėse mokyklose ir jaunimo projektuose. Pasimokius iš šio projekto buvo parengtas priemonių rinkinys, skirtas bet kuriam asmeniui,...
Projektai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

"5 lyčių lygybės" ir lyčių nelygybės panaikinimas

"Eksperimentinė mokykla" vykdo informatyvią/ edukacinę programą "5 lyčių lygybė", kuria siekiama skatinti lyčių lygybę ugdant mažus vaikus. Kai kurie programos tikslai yra: • Panaikinti visų rūšių diskriminaciją dėl lyties ir...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Graikija Anglų Graikų Dokumentas Interneto svetain

17 gudrybių ir įrankių

17 ekspertų gudrybės ir įrankiai, skirti emociniam intelektui didinti Naudokite šias komunikacijos priemones, kad padidintumėte savo EI ir geriau suprastumėte save ir aplinkinius.
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl vyrų ir moterų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris užimtumo ir profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimą užimtumo ir profesinės veiklos srityje. Tuo tikslu jame yra nuostatų, kuriomis įgyvendinamas vienodo požiūrio...
Teisiniai dokumentai Europos Sąjunga Anglų Lietuvių Interneto svetain

5-oji tarptautinė konferencija "Vyrai ir lygios galimybės: vyrai, kuriems rūpi"

5-ąjį ICMEO 2020 m. rugsėjo 3–4 d. organizavo Estijos socialinių reikalų ministerijos Lygybės politikos departamentas, bendradarbiaujant su Šiaurės ministrų taryba ir Europos lyčių lygybės institutu. Tai buvo ankstesnių konferencijų, vykusių...
Įrankiai ir ištekliai Estija Anglų Kita

50 patarimų, kaip pagerinti savo emocinį intelektą

Emocinis intelektas didina jūsų našumą tiek darbo vietoje, tiek asmeniniame gyvenime, tačiau jis prasideda nuo jūsų. Nuo jūsų pasitikėjimo, empatijos ir optimizmo iki jūsų socialinių įgūdžių ir savikontrolės, savo emocijų...
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Aistra nėra turėjimas/ Aistra nėra turėjimas

Kampanija, kuria siekiama didinti informuotumą apie tikrąją aistros prasmę, kuri neturi nieko bendra su turėjimu. Moterys neturėtų būti traktuojamos kaip objektai ir tada kalbėti apie meilę. Nuoroda apima išteklius viešinimui...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Video

Artgora. Kūrybinės industrijos lygybei baltijos regione skatinti

Projekto tikslas: Sumažinti diskriminaciją ir įgalinti moteris kūrybinių industrijų srityse, taip siekiant priartėti prie Darnaus Vystymosi Tikslų 2030. Projekto uždaviniai: 1. Suburti suinteresuotas šalis iš Baltijos Jūros ir Rytų Partnerystės...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Arvamus festivalis (Nuomonės festivalis)

Festivalis "Arvamus" – tai atvira ir įkvepianti susitikimų vieta skirtingoms nuomonėms ir naujoms idėjoms, kurioje atgyja diskusijos ir diskusijos svarbiomis temomis. Mūsų misija – suburti visas visuomenines grupes, įgalinti žmones,...
Geroji patirtis Estija Anglų Estų Interneto svetain

Atgimimas, klestėjimas. Emocinis intelektas ir lyčių lygybė jaunimui Marcaloje

This project has been designed as a socio-educational intervention resource that will serve as a guide for future international aid workers who carry out their work in the Populorum Santa...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

Atsižvelgiant į lyčių perspektyvos pulsą: atvejo analizė universiteto kūno kultūros mokytojų rengimo įstaigoje

Atvejo analizėje nagrinėjama, kaip atsižvelgiama į lyčių aspektą rengiant kūno kultūros mokytojus universitetinėje institucijoje. Lygybės politika Europos universitetų kontekste leidžia mums idealioje sistemoje peržiūrėti lyčių klausimą mokytojų rengimo srityje, nes...
Geroji patirtis Ispanija Ispanų Dokumentas

BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje

Projekto tikslas – sustiprinti vietos bendruomenėse atsaką į smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje ir užtikrinti efektyvią smurto prevenciją. Projekto uždaviniai: 1) sukurti tarpžinybinį reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą vietos...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Būti priekyje

Iš Cepaim fondo ir ypač iš Salir Adelante projekto Kartachenoje (Murcial) 2019 m. buvo siekiama skatinti lygias galimybes leidžaint veiksmingai dalyvauti juodaodžiams, migrantėms ir pabėgėliams visose gyvenimo srityse, visų pirma...
Projektai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Damos pirmos

Moterys šiais laikais atlieka daug vaidmenų, jos yra motinos, globėjos, darbuotojos, namų šeimininkės ir t. t., tuo pačiu metu atlieka visas šias pareigas. IASIS NVO ir jos partneriai pagal Europos...
Projektai Graikija Anglų Bulgarų Graikų Italų Portugalų Prancūzų kalba Dokumentas Interneto svetain

Edukacinis renginys CONNECTOR "Pažeidžiamumas švietime"

CONNECTOR yra tradicinis renginys, vienijantis įvairias švietimo suinteresuotąsias šalis (mokytojus, suaugusiųjų švietėjus, tėvus, besimokančiuosius, sprendimus priimančius asmenis). Šiais metais pagrindinė tema yra "Švietimo pažeidžiamumas". 2020 m. iššūkiai parodė, kokie pažeidžiami...
Projektai Estija Anglų Estų Interneto svetain

Emocijų valdymo įrankiai - į pagalbą pedagogams ir suaugusiųjų švietėjams

Tai praktinis priemonių rinkinys - jame nagrinėjamos konkrečios situacijos, su kuriomis pedagogai, suaugusiųjų švietėjai susiduria savo darbe. Situacijos buvo renkamos naudojant penkių Baltijos ir Šiaurės šalių respondentų užpildytą klausimyną. Psichologų...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Lietuva Lietuvių Dokumentas Interneto svetain

Emocinio intelekto įrankiai

Pratimų spektras, siekiant pagerinti savo emocinį intelektą
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Emocinio intelekto mokymas

Šiandien vadovo pareigose vadovas turi ne tik turėti techninių įgūdžių, bet ir turėti asmeninių savybių, tokių kaip iniciatyvumas, prisitaikymas, empatija ir įtikinėjimas. Šios asmeninės savybės yra emocinio intelekto įgūdžiai. Tai...
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Emocinio intelekto ugdymas ikimokykliniame amžiuje

Straipsnyje aptariamos sisteminės emocinio intelekto, emocinio potencialo kategorijos ir emocijų bei jausmų santykis. Vaiko emocinio intelekto vystymasis padeda jam išspręsti emocines problemas, moko svarbiausių elgesio strategijų, teigiamų santykių su kitais...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Lietuvių Dokumentas

Emocinio intelekto valdymo mokymai

Ši programa skirta žmonėms, kurie turi dirbti stresinėse situacijose arba susidoroti su sudėtingais suinteresuotaisiais subjektais. Ji taip pat padeda tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie savo emocijų valdymą.
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Emocinio ugdymo programa, skirta smurto prevencijai 2-ajame privalomojo vidurinio ugdymo cikle

Emocinio ugdymo programa kuriama kaip smurtinio elgesio (įskaitant smurtą dėl lyties) prevencijos priemonė, skirta ESO 3 ir 4 klasės mokiniams, kurių bendrieji bruožai yra šie: 1) laikytis prevencinio požiūrio; (2)...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Ispanija Ispanų Dokumentas

Emocinis intelektas

Dabartinis šaltinis (14 min ir 40 sek.) yra informatyvus vaizdo įrašas, kuriuo siekiama apibūdinti emocinį intelektą teikiant interaktyvią informaciją, nuotraukas ir pavyzdžius, taip pat išsklaido mitus apie emocinio intelekto ir...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Graikų Video

Emocinis intelektas ir jo svarba švietime

Ištekliai 1: Mąstymas už dėžutės ribų: mokymosi skatinimas per emocinių ir socialinių įgūdžių ugdymą Knyga parašyta Aiden Carthy, Technologijų universitetas Dublinas ir Sinead McGilloway, National University of Ireland Maynooth, kurioje...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Emocinis intelektas ir vertybės smurto dėl lyties akivaizdoje

Šioje svetainėje minima, kad dabartinės asmeninės, šeimos, socialinės ir net pasaulinės problemos kyla ne tik dėl žinių ar išteklių trūkumo, bet ir dėl mūsų pačių emocijų valdymo stokos. Įrodyta, kad...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Emocinis intelektas kaip raktas į psichinę sveikatą

Projekto veiklų tikslas – suteikti mokytojams žinių ir įgūdžių, kaip elgtis su emocijomis ir užkirsti kelią perdegimui, kaip sukurti ir išlaikyti psichiškai sveiką ir saugią mokymosi aplinką, naudoti tinkamus bendravimo...
Projektai Estija Estų Dokumentas Kita

Emocinis intelektas: Proto įrankiai

Emocinis intelektas: stiprių "žmonių įgūdžių" ugdymas
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Emocinis ugdymas kaip pradinių klasių vaikų smurto dėl lyties prevencijos šaltinis

Smurtas dėl lyties dažnai šališkai suprantamas kaip problema, kuri kyla privačioje srityje. Tačiau jis turėtų būti aiškinamas kaip reiškinys, kuris vyksta mūsų visuomenėje, struktūriškai žymintis vyrų ir moterų nelygybę. Šia...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Ispanija Ispanų Dokumentas

Empatija pagrįstas bendravimas žmogaus teisių ir švietimo darbuotojams

TC "Empatijos praktika" siekiama daryti poveikį asmeniniam dalyvių sąmoningumui ir svarbai remiant kitus, taip pat jų profesinį tobulėjimą, įvedant konstruktyvių ir palaikančių pokalbių ir konfliktų intervencijos priemones. Konkretūs šio mokymo...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Estija Anglų Lenkas Slovėnų Interneto svetain Video

ENUT ir partneriai skatina lyčių lygybę (2020–2021 m.)

Projekto tikslas – remti ir skatinti lyčių lygybę vykdant informacinę veiklą ir organizuojant įtraukius renginius skirtingoms tikslinėms grupėms. Projekto tikslinės grupės yra jaunimas, moterys (įskaitant rusakalbes moteris), vyrai, darbdaviai, pedagogai,...
Projektai Estija Estų Interneto svetain

Estija 2035

Nacionalinėje ilgalaikėje plėtros strategijoje "Estija 2035" nustatyti penki ilgalaikiai strateginiai tikslai, grindžiami pagrindiniais principais. Dėl tikslų buvo susitarta per dvejus metus visoje Estijoje vykusias diskusijas ir remiantis nuomonių rinkimu (prie...
Teisiniai dokumentai Estija Anglų Estų Kita

Estijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną projektas "Nuo šeimos iki visuomenės"

"Nuo šeimos iki visuomenės" – tai tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja dvi nevyriausybinės organizacijos iš Narvos ir Pskovo regioninio šeimos centro. Projektas organizuojamas socialinėje srityje, siekiant prisidėti prie žmogaus vystymosi,...
Projektai Estija Anglų Estų Interneto svetain

Estijos moterų studijų ir išteklių centras

ENUT – akronimas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Estijos moterų studijų ir išteklių centras) – visuomeninė, pelno nesiekianti, visuomenei atvira nevyriausybinė organizacija. Jis buvo įregistruotas 1997 m. balandžio mėn. Talino universitete...
Geroji patirtis Estija Anglų Estų Interneto svetain

European Convention on Human Rights

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija geriau žinoma kaip Europos žmogaus teisių konvencija, buvo pasirašytas 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje ir įsigaliojo 1950 m. rugsėjo 3 d. 1953...
Teisiniai dokumentai Europos Sąjunga Anglų Interneto svetain

Europos lyčių lygybės institutas

Šį projektą bendrai finansuoja Vyriausybė ir Europos socialinis fondas (ESF) ir juo siekiama remti Airijos moteris, kurios nėra nei dirbančios, nei bedarbės, bet yra atskirtos nuo darbo rinkos. Skiriamas rėmimas:...
Projektai Airija Anglų Interneto svetain

Europos socialinis fondas: 2014–2020 m. įsidarbinimo galimybių, įtraukties ir mokymosi programa (PEIL) – į darbo vietą grįžtančių moterų mokymas ir moterų verslumas

Šio projekto tikslas – pagerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimą visiems ir įveikti politines, su darbu susijusias, socialines, psichologines, elgesio kliūtis ir lyčių normas, susijusias su vienoda moterų ir vyrų...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Europos žmogaus teisių konvencija

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra ES įstaiga, daugiausia dėmesio skirianti lyčių lygybei ES ir už jos ribų. 2020 m. ES lyčių lygybės indeksas buvo 67,9, o 2015 m. –...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Anglų Bulgarų Čekų Danų Estų Graikų Ispanų Italų Latvių Lenkas Lietuvių Maltiečių Olandų Portugalų Prancūzų kalba Rumunų Slovakų Slovėnų Suomių Švedijos Vengrų Vokiečių Dokumentas Interneto svetain

Geriausi būdai sukurti lygias galimybes. Geri 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų pavyzdžiai.

Leidinyje iš viso yra septyni svarbūs klausimai į kuriuos reikia atsižvelgti įgyvendinant projektą. Pavyzdžiui: kaip nustatyti, ko reikia mūsų tikslinei auditorijai? Ką galima padaryti, kad projektas būtų prieinamas visiems? Kaip...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Dokumentas

Gerosios patirties apie egalitarinius vyriškumus universiteto aplinkoje beieškant

Knygų formatu 1-ajame tarptautiniame vyriškumo ir lygybės kongrese buvo parengta gerosios patirties šiuo klausimu saugykla, skirta atitinkamų autorių pristatymams ir pranešimams. Daugelis knygos skyrių paaiškina gerąją patirtį, susijusią su feminizmo...
Geroji patirtis Ispanija Ispanų Dokumentas

Informacinis portalas "Equal”

Šiame internetiniame portale pateikiama teisinė, metodinė ir asmeninė informacija apie lyčių lygybę ir smurtą. Yra teikiama informacija, pagalba ir konsultacijos žmonėms, patyrusiems smurtą ar turintiems emocinių problemų. Šiame portale galite...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Lietuvių Interneto svetain

Informacinis pranešimas apie PSO visuotinę mokymosi strategiją

Strategijos tikslas – sukurti kultūrą, kuri iš naujo apibrėžia ir sukuria mokymosi visą gyvenimą normą (LLL) į aktyvius asmenų, bendruomenių, šalių ir pasaulio visuomenės sveikatos tikslus; palaipsniui ir aktyviai šalinti...
Teisiniai dokumentai PSO Anglų Interneto svetain

Išdrįskite rūpintis Baltijos šalimis: Jaunimo grupės smurto prevencijai

Projektas skirtas su jaunimu dirbantiems specialistams – jaunimo bei socialiniams darbuotojams, mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams dirbantiems su 12 – 18 m. jaunimu. Projekto tikslas – stiprinti jaunimo gebėjimus kurti sveikus...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Įtraukiojo mokymo ištekliai

Mokymai apie įtrauktį, lygybę ir įvairovę
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Įvairovė kaip pagrindinė įmonė

Įvairovė kaip pagrindinė Prezi įmonės vertybė: moterų užimtumo technologijų srityje skatinimas
Geroji patirtis Vengrija Anglų Interneto svetain

Jautrios vystymosi aplinkos kūrimas namuose ir klasėse pagal lyčių aspektą

Bendras projekto "Lyčių aspektui jautrios vystymosi aplinkos kūrimas namuose ir klasėse" tikslas – didinti Mokyklų tobulinimo fondo kompetencijos centro ir MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina mokymo gebėjimus, veiksmingumą ir bendradarbiavimą...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Kita

Jis už ją kampanija 2014 - Oficialus JT Video

Emma Watson, britų aktorė ir JT ambasadorė, kampanijos "He for She" JT Generalinėje Asamblėjoje sakė pradžios kalbą, kuria buvo siekiama sutelkti kuo daugiau vyrų ir berniukų pokyčiams, kad būtų nutraukta...
Projektai Jungtinės Tautos Anglų Video

Kaip integruoti moterį į darbo vietą

"Kapsch Group" yra visame pasaulyje veikianti įmonė, kurios būstinė yra Austrijoje. Vykdydama gero darbdavio politiką, bendrovė siūlo darbuotojams keletą priemonių, padedančių suderinti jų profesinį ir asmeninį gyvenimą, pavyzdžiui, lankstų darbo...
Geroji patirtis Austrija Anglų Interneto svetain

Kodėl lyčių lygybė yra naudinga visiems – įskaitant vyrus

Įrankiai ir ištekliai JAV Anglų Video

Komisijos komunikatas europos parlamentui, tarybai, europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui "Lygybės sąjunga: 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija"

Moterų ir vyrų lygybės skatinimas yra Visos Sutartyse numatytos Sąjungos veiklos uždavinys. Lyčių lygybė yra pagrindinė ES vertybė, pagrindinė teisė ir pagrindinis Europos socialinių teisių paramos principas
Teisiniai dokumentai Europos Sąjunga Anglų Interneto svetain

Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje

SKA ir jos partneriai įgyvendino projektą "Integruotų paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje". Tikslas – suteikti dalyviams žinių ir praktinių įgūdžių, kaip ugdyti emocinį atsparumą ir išbandyti jį praktikoje....
Geroji patirtis Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Lietuvos Respublikos įsakymas: Dėl vienodo požiūrio

The purpose of this Law shall be to ensure the implementation of the provisions of Article 29 of the Constitution of the Republic of Lithuania enshrining the equality of persons...
Teisiniai dokumentai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lygios galimybės - tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ir kitų...
Teisiniai dokumentai Lietuva Lietuvių Dokumentas Interneto svetain

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

The purpose of this Law shall be to ensure the implementation of equal rights for women and men guaranteed by the Constitution of the Republic of Lithuania, and to prohibit...
Teisiniai dokumentai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Šio įstatymo tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimą ir uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai ji susijusi su šeimynine padėtimi....
Teisiniai dokumentai Lietuva Lietuvių Interneto svetain

Lyčių aspekto integravimas į švietimą ir aukštąjį mokslą

Projekto tikslas buvo remti lyčių lygybės integravimą į Estijos švietimo sistemą, siekiant prisidėti prie lyčių nelygybės mažinimo Estijos visuomenėje. Dvejus metus projekto komanda stengėsi nutraukti lyčių stereotipų ciklą mokydama žmones,...
Projektai Estija Estų Pristatymas

Lyčių aspekto integravimo priemonių rinkinys

Kodėl lyčių aspekto integravimas į planavimą? Pateikiamos priežastys, dėl kurių reikia atsižvelgti į moterų ir vyrų poreikius ir reikalavimus esamoje aplinkoje.
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas

Lyčių lygybė moksle

Programa “FEMALES – Female legends of Science” yra "Erasmus+" programa, kuria siekiama didinti informuotumą apie lyčių lygybę mokslo srityse, siekiant sumažinti vyraujantį lyčių atotrūkį STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos)...
Projektai Graikija Anglų Graikų Interneto svetain

Lyčių lygybė mokyklose

Įkvepiantis ir įgalinantis žmones kurti lygias, įvairiapuses ir įtraukias aplinkas
Įrankiai ir ištekliai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Lyčių lygybė suaugusiųjų švietime

Makedonijos universitetas parengė dabartinį informuotumo apie lyčių lygybės švietimo programų įgyvendinimą švietimo organizacijose, struktūrose ir suaugusiųjų švietimo padaliniuose mokymosi vadovą. Visų pirma šis vadovas skirtas suaugusiųjų švietimo organizacijų ir struktūrų...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Graikų Dokumentas

Lyčių lygybė švietime ir per jį

Šis ,,Pocket Guide“ skirtas visiems, kurie dirba teikdami, valdydami ar remdami švietimo paslaugas kaip pasirengimo ekstremalioms situacijoms, reagavimo ar atkūrimo dalį , nesvarbu, ar tai būtų vyriausybės, privačios mokyklos, nevyriausybinės...
Metodikos ir pedagoginiai metodai UNICEF Anglų Dokumentas

Lyčių lygybė, pedagogika ir pilietiškumas

Lyčių lygybė, pedagogika ir pilietiškumas: teigiamas ir transformuojantis požiūris Jungtinėje Karalystėje
Metodikos ir pedagoginiai metodai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas

Lyčių lygybė, pedagogika ir pilietiškumas

Lyčių lygybė, pedagogika ir pilietiškumas: teigiamas ir transformuojantis požiūris Jungtinėje Karalystėje
Teisiniai dokumentai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas

Lyčių lygybės akademijos vasaros mokykla, Dublino technologijos universitetas

Penkių dienų Lyčių lygybės akademijos vasaros mokykla, teikianti mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų besimokantiesiems reikiamų žinių, metodų ir priemonių lyčių lygybės planų (GEP) rengimui, įgyvendinimui, stebėsenai ir vertinimui. Į kursą įtraukiami...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Airija Anglų Interneto svetain

Lyčių lygybės aspekto integravimo strategija: vadovas

Internetinį mokymosi vadovą paskelbė Socialinių reikalų ministerijos Lyčių lygybės departamentas. Vadove pateikiamos strategijos, kurios padeda gerinti lyčių lygybę ir remti socialinį ir ekonominį vystymąsi. Jame taip pat pateikiamos gairės, kaip...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Kita

Lyčių lygybės darbo rinkoje taisyklės

Nuo 2004 m. ir vėliau buvo nustatyta daug naujoviškų taisyklių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje. Tarp jų svarbiausios yra: • Su moterimis ir vyrais turėtų būti elgiamasi vienodai...
Teisiniai dokumentai Graikija Graikų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės gairės vyrams

Šiame skyriuje rasite vadovėlius ir priemones, skirtas dirbti su vyrais ir berniukais lyčių lygybės srityje. Čia įtraukti ištekliai jokiu būdu nėra išsamus sąrašas; jie yra dalis atrankos, kurią kruopščiai atrenka...
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės integravimas į bendrąjį ir aukštąjį mokslą

Projektas "Lyčių lygybės integravimas į bendrąjį ir aukštąjį mokslą" truko 26 mėnesius – nuo 2013 m. gruodžio iki 2016 m. sausio. Projekto veiklų įgyvendinimas finansuotas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio...
Projektai Estija Anglų Estų Interneto svetain

Lyčių lygybės įstatymo įgyvendinimas estijos darbdaviams

The aim of the study was to get an overview of how the private, public and non-profit sectors implement the Gender Equality Act in their human resources practices. Also, one...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Dokumentas

Lyčių lygybės kampanija

Lyčių lygybės kampanija "Verslas Bendrijoje" (BITC), Velso princo atsakingo verslo tinklas, yra atsakingo verslo žemėlapio skyriaus įvairovė ir įtraukties dalis. Kampanijos tikslai yra skirti padėti darbdaviams kurti vienodas ir įtraukias...
Geroji patirtis Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės klausimai

Lyčių lygybės klausimų (GEM) projektui 2018 m. skirtas Finansavimas pagal Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietiškumo programą. Jos pagrindinis tikslas – kovoti su smurtu dėl lyties pasitelkiant lyčių lygybės objektyvą....
Projektai Graikija Anglų Bulgarų Čekų Danų Estų Graikų Islandų Ispanų Italų Kroatų Latvių Lenkas Lietuvių Liuksemburgiečių Maltiečių Norvegų Olandų Portugalų Prancūzų kalba Rumunų Slovakų Slovėnų Suomių Švedijos Vengrų Vokiečių Interneto svetain

Lyčių lygybės klausimai – Dublino miesto universitetas

DCU Nacionalinis kovos su patyčiomis ir išteklių centras inicijavo GEM projektą. Prie jų prisijungė Europos partneriai, kurie visi aistringai siekia lyčių lygybės, kaip būdo kovoti su lyčių stereotipais, patyčiomis dėl...
Projektai Airija Anglų Interneto svetain Video

Lyčių lygybės mokymai vyrams

Įtraukianti vyrų ir berniukų mokymosi serija yra mokymosi rinkinys, kuriame parodoma, kaip CARE priartėjo prie vyriškumo programavimo ir išmoktų pamokų. Per šį tyrimą CARE sukūrė intervencijos / dalyvavimo lyčių, lygybės...
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės mokymas

,,UK Feminista" teikia mokymus ir priemones, skirtas kovoti su seksualiniu priekabiavimu, seksistine kalba ir lyčių stereotipais mokyklose. Jie dirba su maitintojo netekusiais asmenimis, politikos formuotojais ir praktikais, kad užkirstų kelią...
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės mokymo programos skirtos šios srities lektoriams

Šios mokymo programos tikslas – nustatyti Europos lyčių lygybės mokymo kokybės standartus ir parengti strategijas, kaip šioje srityje judėti į priekį. Lyčių lygybės mokymas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti lygias...
Įrankiai ir ištekliai Austrija Anglų Dokumentas

Lyčių lygybės sistema

Dokumentas, nagrinėjantis, kaip UK lyčių lygybės sistema bus naudojama tarptautiniu mastu
Teisiniai dokumentai Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Lyčių lygybės skatinimas: į teisingumą orientuotas požiūris į programavimą

Šis dokumentas yra įvadas į seriją "Lyčių lygybės skatinimo veiklos gairės per UNICEF remiamą programavimą". Jame pateikiama konceptuali lyčių lygybės skatinimo "kodėl" ir "kaip" apžvalga, taip pat gairės dėl konkrečių...
Metodikos ir pedagoginiai metodai UNICEF Anglų Dokumentas

Lyčių lygybės skatinimo ES kampanija

Europos Komisija 2020–2025 m. pradėjo strateginę kampaniją, siekdama skatinti lyčių lygybę visose savo valstybėse narėse, kuri taip pat labai pritaikyta Graikijos standartams. Kampanijos tikslas – kovoti su smurtiniu ir seksualiniu...
Projektai Graikija Anglų Estų Graikų Ispanų Lietuvių Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės skyrius – Vyriausybės departamentas

Lyčių lygybės skyrius: - įsipareigoja užtikrinti tikrą vyrų ir moterų lygybę; - vyriausybės programoje prisiima konkrečius įsipareigojimus dėl lyčių lygybės - prižiūri Nacionalinės moterų ir mergaičių strategijos įgyvendinimą; - stebi...
Geroji patirtis Airija Anglų Interneto svetain

Lyčių lygybės strategijos planas

Australijos vyriausybė išleido Lyčių lygybės strategijos priemonių rinkinį (GES priemonių rinkinys). GES priemonių rinkinys leis Australijos įmonėms įvertinti dabartinį jų bendradarbiavimo su lyčių lygybe darbo vietoje lygį. Jame pateikiamas lyčių...
Metodikos ir pedagoginiai metodai UNICEF Anglų Dokumentas Interneto svetain

Lyčių lygybės užtikrinimas aukštojo mokslo srityje: TARGET-MPI projektas

"TARGET-MPI", "Horizontas-2020" finansuojamas projektas, kurį koordinuoja Atėnų ekonomikos ir verslo universitetas. Svarbiausias TARGET-MPI tikslas – spręsti lyčių nelygybės verslo ir vadybos mokyklose problemą, naudingą mokslinių tyrimų organizacijoms visoje EMTE, plėtojant,...
Projektai Graikija Anglų Graikų Interneto svetain

Lyčių lygybės virtualus kompetencijos centras

Programos rezultatai: Smurto šeimoje ir smurto dėl lyties bei lyčių nelygybės mažinimas / Projekto rengėjas: Estijos socialinių reikalų ministerija. Paramos teikėjo projekto partneris: Kilden genderresearch.no (Norvegija) / Projekto trukmė: 30...
Projektai Estija Estų Kita

Lyčių normos ir stereotipai

Vaizdo klipas iš pirmojo Piliečių asamblėjos posėdžio, įkurto 2019 m. liepos mėn., su konkrečia kompetencija skatinti lyčių lygybę. Profesorė Sheila Greene. Psichologija kalba apie lyčių normas ir stereotipus: - Stereotipų...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain Video

Lygių galimybių integravimo veiksmų programa

Pandemijos metu darbdaviams ir darbuotojams buvo suteikta galimybė nuotoliniu būdu didinti savo patirtį lygių galimybių integravimo srityje. 2020 m. nuotoliniuose ir kontaktiniuose seminaruose "Diskriminacijos atpažinimas ir lygių galimybių užtikrinimas" mokėsi...
Geroji patirtis Lietuva Lietuvių Interneto svetain

Lygybė ir įvairovė

Lygybė ir įvairovė: grynasis šviesos kertinis akmuo ir strateginis tikslas
Geroji patirtis Suomija Anglų Interneto svetain

Lygybės pažangos centras

Daugiau nei 10 metų keičiame stereotipus, kad jaustumėtės saugesni. Organizuojame informacines kampanijas, rengiame mokymo kursus ir seminarus, leidžiame straipsnius, mokymo vadovus ir kitus leidinius, atliekame tyrimus, teikiame ekspertines žinias lyčių...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Lygybės sąjunga: 2020–2025 m. Lyčių lygybės strategija

Šioje lyčių lygybės strategijoje grindžiamas Europos Komisijos darbas lyčių lygybės srityje ir nustatomi 2020–2025 m. politikos tikslai ir pagrindiniai veiksmai. Ja siekiama sukurti lyčių lygybės Europą, kurioje smurtas dėl lyties,...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Lietuvių Dokumentas Interneto svetain

Lytis Airijoje: keletas pagrindinių faktų

Vaizdo klipas iš pirmojo Piliečių asamblėjos posėdžio, įkurto 2019 m. liepos mėn., su konkrečia kompetencija skatinti lyčių lygybę. Statistiką teikia Centrinė statistikos tarnyba Elaine O'Mahoney šiomis temomis: - Apmokamas darbas...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain Video

Lytis ir egalitarinis vyriškumas pasaulio pilietybėje

,,Más Vida“ skatina poreikį siekti lyčių lygybės, siekiant prisidėti prie atsakingos visuotinės pilietybės, įsipareigojusios lyčių lygybei, skatinimo, taikant feministinį požiūrį, kuris ypač leidžia vertybėms suvokti jų dalyvavimo kuriant lygybę poreikį....
Projektai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Lytis ir mokymasis

Šiame straipsnyje apie lytį ir mokymąsi Harry Danielsas ir kolegos teigia, kad berniukai patiria prieštaravimą tarp kultūrinių žinučių ir praktikos, susijusios su vyriškumu (konkurencija ir individualumu) ir mokymo praktikos, būdingos...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas

Mes galime sustabdyti vyrų smurtą kartu

Lygybės ministerija, bendradarbiaudama su Vyriausybės delegacija prieš smurtą dėl lyties, COVID19 krizės metu įgyvendino nenumatytų atvejų planą prieš smurtą dėl lyties. Ministrų Taryba jį patvirtino 2020 m. kovo 17 d.;...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Video

Methodologies recommendations on the prevention of sexual and gender-based harassment and instructions to discriminate

Šiame leidinyje aprašomos teisinio seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo dėl lyties sąvokos ir nurodymai diskriminuoti, apžvelgiami seksualinio priekabiavimo ir priekabiavimo dėl lyties bei kitų draudžiamų diskriminacijos pagrindų skirtumai. Apžvelgiamos valstybės taikomos seksualinio...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Lietuva Lietuvių Dokumentas Interneto svetain

Mokyklos vadovų ir vadovybės kvalifikacijos kėlimas lyčių lygybės klausimais

Vienos dienos kvalifikacijos kėlimas mokyklų vadovams ir vadovybei siekiant nustatyti vienodą požiūrį ir mokyklų valdymo organų vaidmenį kuriant mokyklos kultūrą ir mokymo praktiką be stereotipų. Mokyklų vadovams ir vadovybei rengiamas...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Estija Estų Kita

Mokytojų rengimo programa lyčių lygybei mokyklose skatinti

Šio paskelbto dokumento autoriai pristato mokytojų rengimo programą REFLECT, kuri buvo sukurta siekiant ugdyti vidurinių mokyklų mokytojų kompetencijas, siekiant padėti mokiniams ugdyti savo individualų potencialą, neribojant lyčių stereotipų. REFLECT teoriškai...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Austrija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Moterų lyderystė socialinių pokyčių mokyme(Feministinė lyderystė)

Moterų išteklių centras pasisako už įvairų ir klestintį moterų sektorių. Nuo 2018 m. jie pristatė vieną sėkmingiausių ir populiariausių mokymo kursų iki šiol: "Moterų lyderystės socialiniams pokyčiams" mokymus (dar vadinamus...
Geroji patirtis Jungtinė Karalystė Anglų Interneto svetain

Moteru restartas

"Women-ReBoot" yra intensyvi, aktyvi programa, sukurta ir įgyvendinta "Software Skillnet", įmonės vadovaujamo įgūdžių tinklo, kuriam vadovauja sektoriaus federacija ("Technology Ireland"), bendradarbiaudama su technologijų bendrovėmis.
Geroji patirtis Airija Anglų Interneto svetain

Moterys už teises: istorijos iš viso pasaulio

,,Moterys už teises: istorijos iš viso pasaulio“ yra pamokų planų rinkinys, pagrįstas dešimties moterų, pasisakiusių už žmogaus teises visame pasaulyje istorijomis tiek dabartyje,tiek istorijoje,.Per istorijas mokytojai gali atverti įvairias mokymo...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Kita

Moterys yra: įgūdžiai ir gebėjimai darbui ir verslumui

WOMIN projekto tikslas – suteikti suaugusioms moterims verslumo įgūdžių ir kompetencijų, kurios priartintų jas prie darbo rinkos ir suteiktų joms galimybę naudotis nuotolinio darbo galimybėmis. Projekto rezultatai yra orientuoti į...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Nacionalinė moterų ir mergaičių strategija 2017 –2020 m.: geresnės visuomenės visiems kūrimas. Teisingumo ir lygybės departamentas, 2017 m. liepos mėn.

Nacionalinę moterų ir mergaičių strategiją parengė vyriausybė, kuri ėmėsi daugiau kaip 130 veiksmų, kad būtų sukurtas gyvybiškai svarbus pagrindas veiksmams, kuriais siekiama pašalinti likusias kliūtis moterų lygybei Airijoje. Ja siekiama...
Teisiniai dokumentai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Nacionalinė moterų taryba – straipsnis apie smurtą dėl lyties

Turime pripažinti priekabiavimą už tai, kas tai yra - tai smurtas dėl lyties Straipsnis apie smurtą dėl lyties, apima šias pagrindines sritis: - Padaugėjo skambučių į smurto artimoje aplinkoje pagalbos...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain

Nacionalinė smurto prieš moteris observatorija

Nacionalinė smurto prieš moteris observatorija, įsteigta 2002 m., kuriai pirmininkauja Airijos nacionalinė moterų taryba (NWCI), susideda iš paprastų žmonių ir nacionalinių organizacijų tinklo, kuris kas mėnesį susitinka aptarti ir stebėti...
Projektai Airija Anglų Interneto svetain Socialinis tinklas

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NEDF)

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NEDF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminuojantiems ir pažeidžiamiems žmonėms. NEDF siekia bendrų tikslų kovojant su diskriminacija dėl lyties, negalios, seksualinės...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Naujas vyriškumas. Vyrai susiduria su moterų pokyčiais

Pastaraisiais metais matėme didelius socialinius pokyčius, kuriuos kai kurie mokslininkai pavadino socialiniu moterų pakilimu. Šiame kontekste lyčių tyrimai atkreipė dėmesį į šį reiškinį, nes tai yra pertrauka su ilgalaikiais socialiniais...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

Naujausi lyčių lygybės pokyčiai

Vaizdo klipas iš pirmojo Piliečių asamblėjos posėdžio, įkurto 2019 m. liepos mėn., su konkrečia kompetencija skatinti lyčių lygybę. Dr.Anne-Marie McGauran, Dublino Trejybės koledžo mokslo darbuotoja, pasakoja apie naujausius lyčių lygybės...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain Video

Naujos galimybės moterims

IASIS NVO ir jos partneriai pagal Europos Sąjungos programos "Erasmus+" finansavimo schemą vykdė projektą NOW (Naujos galimybės moterims), kuriuo siekiama įkvėpti moteris sektinus pavyzdžius ir lyderius savo vietos bendruomenėse. Per...
Geroji patirtis Graikija Anglų Graikų Islandų Ispanų Portugalų Prancūzų kalba Interneto svetain

Nelygybė skaitmeniniame pasaulyje? Lyčių nelygybė naudojant ICTs

2020 m. kovo mėn. vyko mokslinių tyrimų projektas, kuriame buvo klausiama apie galimą lyčių nelygybę skaitmeniniame pasaulyje. Skaitmeninės technologijos labai sparčiai tobulėja ir skatina ekonominius ir socialinius pokyčius. Šiandieninėje tarpusavyje...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

NHS sveikatos stiprinimo ir prevencijos strategija. Emocinė gerovė

Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija parengė emocinių kompetencijų skatinimo strategiją, kuri apima esminius emocinės gerovės aspektus (kas yra emocijos; emocijos ir adaptacija; emocijų tipai), pasekmes (emocijas ir mintis; emocijas ir patirtį;...
Teisiniai dokumentai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Overcoming Gender Bias in Career Opportunities

“"O'Bias Your Future" – tai "Erasmus+" projektas, kuriuo siekiama parengti 3 tikslines grupes, kad būtų panaikintas šališkumas dėl lyties: 1. Jei esate žmogiškųjų išteklių vadovas, projekto komandos sukurta medžiaga padės...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Graikų Ispanų Lenkas Portugalų Vokiečių Dokumentas Interneto svetain

Paaiškinti vaikams lyčių lygybę

Šis vaizdo įrašas (2 min. ir 36 sek.) yra informuotumo didinimo kampanija, kuria siekiama didinti informuotumą apie lyčių lygybę. 2 porų vaikų (1 berniuko ir 1 mergaitės) paprašoma surinkti ir...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Anglų Danų Graikų Video

PARENT: vyriškumo normų kaita įsitraukiant į atsakingą tėvystę

Projekto tikslas: Socialinio požiūrio ir elgesio pokyčių, susijusių su lyčių vaidmenimis globos namuose, skatinimas Projekto tikslai: 1. Skatinti lyčių aspektą transformuojantį ir sinchroninį požiūrį įtraukiant vyrus į bendrai atsakingą vaikų...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Partnerystės vyriausybės programa (2016 m.) ir pradėtos viešos konsultacijos dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo (2017 m.)

2016 m. gegužės mėn. partnerystės vyriausybės programoje buvo numatyti įsipareigojimai: - Sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą - Didinti investicijas į vaikų priežiūrą - Peržiūrėti mažesnį moterų darbo užmokestį...
Teisiniai dokumentai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Per edukaciją mes judame lygybės link

Bendro švietimo projektas, kurio tikslas buvo pabrėžti emocinio ugdymo, kaip būtinojo, svarbą švietimo specialistams. Taip siekiama didinti savimonę šviečiant jautriais lyčių klausimais ir siekti bendradarbiavimo tikslų.
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

Piliečių asamblėja skatins lyčių lygybę Airijoje

2020 m. liepos mėn. įsteigta Piliečių Asamblėja, turinti specifinę kompetenciją skatinti lyčių lygybę Airijoje, nagrinėjant: - Požiūrį, įsitikinimus ir taisykles apie berniukus ir mergaites, vyrus ir moteris - Priežiūra, moterų...
Geroji patirtis Airija Anglų Interneto svetain

Pokyčiai privačiame, viešajame ir pilietiniame sektoriuose – nauji diskriminacijos mažinimo standartai

Tikslas – mažinti diskriminaciją darbo rinkoje Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, sistemingai didinant verslo, viešojo sektoriaus ir visuomenės informuotumą lygių galimybių srityje. Projekto uždaviniai: • Kelti viešojo sektoriaus, verslo ir...
Projektai Lietuva Lietuvių Interneto svetain

Praktiniai seminarai lyčių lygybe skatinti

2004 m. pagal Europos Komisijos iniciatyvą "SOCRATES Grundtvig" bendradarbiaujant Graikijos vyriausybės Lygybės tyrimų centru (dar žinomam kaip K.E.TH.I.) surengė 2 seminarus 39 vyriausybės darbuotojams, tarp kurių daugiausiai moterys dirbančios K.E.TH.I....
Geroji patirtis Graikija Graikų Dokumentas

Pratimai padedantys vaikui atpažinti emocijas

Pristatomas vaizdo įrašas (8 min. ir 49 sek.). Vaikui emocijos yra tarsi nekontroliuojamas elementas, kurio jis nesupranta ir negali kontroliuoti. Šiame vaizdo įraše vaikų psichologė Milda Karklytė-Palevičienė pristato metodus, kurie...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Lietuvių Interneto svetain Video

Priemonė su intervencinių programų instrukcijomis dėl lyčių lygybės švietime

K.E.TH.I. publikacijoje "Priemonė su intervencinių programų gairėmis dėl lyčių lygybės švietime" pateikiama keletas intervencijos programų gerosios patirties pavyzdžių, kuriuos įgyvendino mokytojai, dalyvavę programoje 2003–2004 mokslo metais. Ji apima įvairius teminius...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Graikų Dokumentas Interneto svetain

Priemonės, skirtos užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui dėl lyties per švietimą

Tai praktinis vadovas, kuriame numatytos priemonės, skirtos užkirsti kelią bei kovoti su diskriminacija ir smurtuidėl lyties švietimo srityje. Todėl atsižvelgiama į lyčių svarbą mokykloje, tapatybę ir įvairovę, smurtą ir lyčių...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Dokumentas

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

Kaip viena didžiausių korporacijų Vokietijoje, Deutsche Telekom AG buvo viena iš pirmųjų bendrovių, integruotų į savo valdymo taisykles 2012 m. Šeimos priežiūros atostogų įstatymą (Familienpflegezeitgesetz, FPfZG) ir pirmąją DAX 30...
Geroji patirtis Vokietija Anglų Interneto svetain

Profesinių sąjungų vadovų informuotumo apie tai, kaip sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, didinimas

2016 m. rudenį prakcijos ir Estijos profesinių sąjungų konfederacijos vadovų bendradarbiavime vyko profesinių sąjungų mokymai. Mokymų tikslas buvo padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą visoje Estijoje, didinant profesinių...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Kita

Projektas GOAL-Lyčių integravimas į mokytojų rengimą ir mokymą (2014 – 2015 m.)

Projekto tikslas buvo skatinti lyčių lygybę integruojant lyčių aspektą į mokytojų rengimą ir mokymą, didinant lyčių pedagogų ir praktikuojančių mokytojų sąmoningumą ir plėtoti visapusišką paramos sistemą tikslui pasiekti. Projekto rengėjas:...
Projektai Estija Estų Interneto svetain

PSO: Psichikos sveikata darbo vietoje

Pagrindinė PSO rekomendacija: Psichikos sveikata darbo vietos ataskaitoje yra tokia: darbas naudingas psichikos sveikatai, tačiau neigiama darbo aplinka gali sukelti fizinių ir psichinių sveikatos problemų. - Depresija ir nerimas turi...
Teisiniai dokumentai Europos Sąjunga Anglų Interneto svetain

Reglamentai dėl lyčių lygybės

Pagal 1975 m. įvestą Konstitucinį įstatymą (4 straipsnio 2 skirsnis) visi graikai, nepaisant jų lyties, turi lygias teises ir pareigas Vyriausybei ir už jos ribų. Tame pačiame reglamente 2001 m....
Teisiniai dokumentai Graikija Graikų Interneto svetain

SAGE (Sistemingi lyčių lygybės veiksmai)

Trinity College Dublin’s Centre for Gender Equality and Leadership co-ordinated the €2.2 million EU-Horizon 2020 project SAGE, which launched in 2016 and concluded in 2019. The project focused on driving...
Projektai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Saugios Airijos mokslinių tyrimų projektas "Lyčių klausimai Airijoje 2019"

The project was undertaken due to increasing consensus that violence against women is best understood and prevented when it is viewed through the prism of individual, group and societal attitudes...
Projektai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Skaitmeninė lyčių nelygybė: moterys ir naujos technologijos

Ekonominis ir socialinis bei kultūrinis atstumas tarp tų, kurie yra integruoti į šią technologinę plėtrą, ir tų, kurie yra atskirti, dėl to atsiradusi skaitmeninė atskirtis gali turėti pražūtingų pasekmių. Šis...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

Smurtas dėl lyties - faktai ir statistika

Šiame tinklalapyje pateikiami atnaujinti duomenys apie vyrų smurtą. Šiuos duomenis gauna ministerija ir lygybės ir santykių parlamentas. Jame pateikiami grafikai ir interaktyvūs žemėlapiai, kuriuose pateikiami smurto dėl lyties atvejai, taip...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Smurtas dėl lyties ir lyčių lygybė

Vaizdo klipas iš 2021 m. kovą piliečių asamblėjos, įsteigtos 2019 m. liepos mėn., susitikimo, kuriame daugiausia dėmesio skirta lyčių lygybei ir priežiūrai, vaizdo klipas, kuriame nagrinėjami konkretūs lyčių lygybės skatinimo...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain Video

Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė

Tarp lyčių stereotipų veikimo ir sklaidos, smurto prieš moteris ir moterų diskriminacijos kartojasi ryšys. Neigiami moterų stereotipai vis dar egzistuoja ir vis dar yra tvirtai įsitvirtinę. Šiame straipsnyje mes parodome...
Įrankiai ir ištekliai Lietuva Lietuvių Dokumentas

Smurto dėl lyties prevencija per emocinį ugdymą pradiniame ugdyme. Didaktinis pasiūlymas

Per visapusišką švietimą, kuris turėtų būti skatinamas pradinio ugdymo etape, emocijų ugdymas ir raiška turėtų turėti atitinkamą vietą. Dėl šios priežasties emocinis ugdymas, kaip smurto dėl lyties prevencijos priemonė, laikomas...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Ispanija Ispanų Dokumentas

Socialinio ir emocinio intelekto (SEL) metodai

Tyrimai parodė, kad socialinis ir emocinis vystymasis gali būti skatinamas, o socialiniai ir emociniai įgūdžiai, požiūris ir elgesys gali būti mokomi naudojant įvairius metodus: • Savarankiškos pamokos, skirtos aiškiai ugdyti...
Metodikos ir pedagoginiai metodai CASEL Anglų Interneto svetain

Socialinio ir emocinio mokymosi (SEL) ir daugialypio intelekto didinimas tarpininkaujant skaitmeninėmis priemonėmis po Koronos eros

Šiame straipsnyje aiškiai aprašomi SEL apibrėžimai, SEL integravimo į švietimą svarba ir pagrindiniai elementai, lemiantys jo reikšmę. Skaitytojas gaus aiškesnį vaizdą apie emocines ir socialines kompetencijas, kurias stažuotojas gali pasiekti...
Įrankiai ir ištekliai Graikija Graikų Dokumentas

Socialinis ir emocijų ugdymas mokyklose

The SEEVAL (Social and Emotional Education – Building Inclusive Schools and Ownership of Values) project, under the auspices and funding of Erasmus+, aims to promote Social and Emotional Education in...
Projektai Graikija Graikų Interneto svetain

Socialinis ir emocinis gebėjimų stiprinimas pradiniame ugdyme

Emocinis intelektas yra įgimtų gebėjimų rinkinys, kuris apima gebėjimą atpažinti, suprasti ir valdyti emocijas, susidoroti su emociniais iššūkiais ir pasiekti savo tikslus. Programos "Erasmus+" projektu siekiama ištaisyti dalyko žinių ir...
Projektai Graikija Anglų Bulgarų Graikų Italų Lietuvių Portugalų Interneto svetain

Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui

Objectives: to develop targeted information & implement practical empowerment actions, education activities and awareness-raising to increase understanding of different forms of VAW & stop blaming VAW victims & ultimately contribute...
Projektai Lietuva Anglų Lietuvių Interneto svetain

Strateginiai ir pedagoginiai lyčių lygybės skatinimo mokyklose metodai

Šis vadovas skirtas mokytojams, pedagogams ir mokyklų valdymo personalui ir ugdo švietimo intervenciją, siekiant skatinti lyčių lygybę mokyklų kontekste. Vadove pateikiamos didaktinės ir teorinės temos apie savęs pažinimą ir lyčių...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Graikija Graikų Dokumentas

Suaugusiųjų švietimo įstatymas (2015 m.)

Suaugusiųjų švietimo įstatymas (2015 m.) yra pagrindinis suaugusiųjų švietimo sistemos aktas. Jame nustatyta kiekvieno asmens teisė nuolat tobulinti savo žinias ir įgūdžius, valstybės ir savivaldybių pareigos koordinuojant suaugusiųjų mokymą, darbdavių...
Teisiniai dokumentai Estija Anglų Estų Dokumentas

Subtilus pripažinimas

Urugvajaus valstybinio universiteto Psichologijos fakultetas įgyvendino projektą, kuriuo siekiama didinti informuotumą apie ,,mikromachimosą": požiūrį, mažus gestus, komentarus ir išankstinius nusistatymus, kurie pasireiškia kasdieniame gyvenime, prisidedant prie nelygybės ir moterų atsiduria...
Projektai Ispanija Ispanų Video

Tarptautinė moterų savaitė- Dublino Trejybės koledžas - Tarptautinė moters diena

Kasmetinis festivalis, kurį rengia Dublino Trejybės koledžas, švenčiantis moterų pasiekimus ir skatinantis lyčių lygybę. Kovo 8-ąją vyko Tarptautinė moters diena 2021, kurios tikslas – sektinų pavyzdžių matomumo tema. Pusdienio renginyje...
Projektai Airija Anglų Dokumentas Interneto svetain

Tartu universiteto Etikos centro 13-oji vertybių ugdymo konferencija "Lygios galimybės dėmesio centre"

Tartu universiteto Etikos centro 13-ojoje vertybių ugdymo konferencijoje "Lygios galimybės dėmesio centre" lygios galimybės nagrinėjamos kaip principas ir pagrindinė vertybė, kuria remiantis priimami švietimo pasirinkimai. Klausiame, ką reiškia sukurti lygias...
Įrankiai ir ištekliai Estija Estų Video

Teisingumo teisingumo ir EQ (Emocinis intelektas)

Žmonių visuomenėse yra sistemų, kurios nesąžiningai mažina tam tikras grupes ir kurios per šimtmečius išaugo. Kai kurie žmonės nežino apie priespaudą, kurią šios sistemos įamžina. Kad pasauliai būtų teisingesni ir...
Projektai Jungtinė Karalystė Anglų Dokumentas Interneto svetain

Titanas

Tai muzikinis projektas kurio tikslas – padaryti moterų padėtį gyvos muzikos industrijoje labiau matomą. Delaporte buvo pradėta iniciatyva, pavadinimu Titanas, kuria jie apėmė septynias dainas iš savo naujausio albumo, Las...
Projektai Ispanija Ispanų Video

Transformacija

Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Video

Trejybės lyčių lygybės ir lyderystės centras – lyčių aspektui jautrios institucijos kūrimas – SAGE (Sistemingi lyčių lygybės veiksmai)

Internetinis kursas, sukurtas kaip SAGE projekto dalis, skirtas suteikti žinių tiems, kurie mokosi aukštojo mokslo srityje, siekdami skatinti lyčių lygybę savo darbo vietoje, ir sutelkti dėmesį į lyčių nelygybę akademiniuose...
Metodikos ir pedagoginiai metodai Airija Anglų Interneto svetain

Trejybės moterų ir lyčių mažumų apžvalga - Trejybės koledžas Dubline

Moterų Trejybės apžvalga, pirmasis tokio pobūdžio leidinys dublino Trejybės koledže, buvo įkurtas 2017 m. kaip esė rinkinys, prie kurio galėtų prisidėti bet kuri save identifikuojanti Trejybės moteris. Esė turėtų būti...
Projektai Airija Anglų Interneto svetain Socialinis tinklas

Veiksmų ir koordinavimo sistemos vadovas smurto dėl lyties atvejais Ispanijoje.

Veiksmų ir koordinavimo smurto dėl lyties atvejais Ispanijoje sistemos vadovą parengė Vyriausybės delegacija smurto dėl lyties klausimais, kuri bendradarbiaudama su Užsienio reikalų, Europos Sąjungos ir bendradarbiavimo ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus...
Teisiniai dokumentai Ispanija Ispanų Dokumentas

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (UDHR) yra svarbus dokumentas žmogaus teisių istorijoje. 1948 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė deklaraciją, parengtą skirtingų teisinių ir kultūrinių sluoksnių atstovų...
Teisiniai dokumentai Jungtinės Tautos Anglų Interneto svetain

Vyriausybės delegacija prieš smurtą dėl lyties

Ši svetainė priklauso Vyriausybės delegacijai prieš smurtą dėl lyties. Čia galite rasti statistinį portalą, mirties aukų bylas, statistinius biuletenius, valstybinės smurto prieš moteris observatorijos ataskaitas, smurto prieš moteris makrotyrimus, publikacijas,...
Įrankiai ir ištekliai Ispanija Ispanų Interneto svetain

Vyriškumas ir emocijos. Jaunų studentų iš Liceo atvejis

Remiantis emocinio ir vyriškumo kūrimo santykio problema, šiuo tyrimu siekiama atsižvelgti į vidurinės mokyklos taikomosios programos ketvirtos klasės mokinių diskursus apie emocijų išraišką santykiuose, kuriuos jie užmezga su savo bendraamžiais:...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas

Vyriškumo projektas

Šis projektas, kuris yra vykdomas asmeniškai Clayton campus, įtraukia vyrus ir įvairių lyčių studentus į smurto dėl lyties prevenciją (GBV). Projekto tikslai – - gerinti supratimą apie vyrų ir įvairių...
Projektai Austrija Anglų Interneto svetain

Vyro sudominavimas

"Men Engage" yra pasaulinis NVO ir JT agentūrų aljansas, siekiantis įtraukti berniukus ir vyrus, kad būtų pasiekta lyčių lygybė. 2004 m. Aljansas susivienijo, turėdamas bendrą tikslą bendradarbiauti, kad paskatintų vyrų...
Įrankiai ir ištekliai Global Alliance Anglų Interneto svetain

Vyrų ir berniukų įtraukimas į lyčių lygybę ir sveikatą: pasaulinis priemonių rinkinys

Šiame priemonių rinkinyje pateikiama konceptuali ir praktinė informacija apie vyrų ir berniukų įtraukimą į lyčių lygybės ir sveikatos skatinimą. Konkrečios temos apima: lytinę ir reprodukcinę sveikatą; motinos, naujagimio ir vaiko...
Įrankiai ir ištekliai UNFPA Anglų Prancūzų kalba Kita

Vyrų ir berniukų vaidmuo siekiant lyčių lygybės

Metodinė priemonė apie tai, kaip vyrai atlieka esminį vaidmenį gerinant lyčių lygybę. Jie yra galingi sąjungininkai ir paaiškina galimas vyrų įtraukimo į darbą lygybės srityje priežastis, kokie jų motyvai gerinti...
Projektai Jungtinės Tautos Anglų Dokumentas

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas: pagrindiniai lyčių skirtumai užimtumo srityje: priežastys bei sprendimai

1 šaltinis: Pagrindiniai lyčių skirtumai užimtumo srityje: Vaizdo klipas iš 2019 m. liepos mėn. įsteigtos Piliečių asamblėjos pirmojo darbo ir gerovės susitikimo (2020 m. lapkričio mėn.), kurio konkreti kompetencija –...
Įrankiai ir ištekliai Airija Anglų Interneto svetain Video

Vyrų vaidmuo lygybės srityje

Feministinis judėjimas sukėlė didžiulių diskusijų lyčių klausimu, pasiekęs didelę pažangą vyrų ir moterų lygių galimybių srityje. Šis judėjimas leido suprasti socialinių, politinių ir švietimo sistemų pokyčių poreikį dėl patriarchato vykdomos...
Projektai Ispanija Ispanų Dokumentas