Šiame dokumente suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su besimokančiais suaugusiaisiais, pateikiamas pragmatiškų priemonių ir pratybų rinkinys, kurį jie gali įgyvendinti su šiais besimokančiais suaugusiaisiais – projekto tiksliniais naudos gavėjais.

Šios veiklos tikslas – padėti šiems paramos gavėjams pasiekti pateiktus mokymosi išteklius.

Visus pragmatinius išteklius sudaro šie elementai:

  1. Veiklos pavadinimas
  2. Mokymosi tikslai
  3. Veiklos aprašymas
  4. Naudingi ištekliai
  5. Reikalinga medžiaga
  6. Veiklos vertinimas

Pragmatiniai ištekliai palengvins mokymosi procesą ir padės suaugusiems besimokantiesiems įveikti galimą pasipriešinimą vyriškumui, padaryti lyčių vaidmenis lankstesnius ir suprasti lyčių lygybės svarbą pasitelkiant EI metodus.

 

 

Pragmatiški ištekliai