Kategooria
Päritoluriik
Keel
Ressursi tüüp

Tulemused: 154

“5 Gender Equality” ja soolise ebavõrdsuse kaotamine progamm

Programm „Experimental School“ (eksperimentaalkool) viib läbi informatiivset ja harivat programmi „5 Gender Equality”, et edendada soolist võrdõiguslikkust väikelaste koolitamise kaudu. Programmi eesmärgid on nt: • Kaotada igasugune naiste ja tüdrukute...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Kreeka Inglise Kreeka Dokument Veebisait

#PasionNoEsPosesión / #PassionIsNotPossession

Korraldame kampaaniaid, et tõsta teadlikkust kire tegelikust olemusest, millel ei ole omandihimuga mingit seost. Armastusest rääkides ei tohiks naisi objektidena kohelda. Link sisaldab levimaterjale (video, raadio, plakatid...).
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Video

17 nippi ja vahendit

17 ekspertnippi ja vahendit emotsionaalse intelligentsuse suurendamiseks KASUTAGE NEID SUHTLUSVAHENDEID OMA EMOTSIONAALNE INTELLEKTUAALSE TÕSTMISEKS JA ISEENDA JA TEIE ÜMBER OLEVATE INIMESTE PAREMAKS MÕISTMISEKS.
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

50 nippi emotsionaalse intelligentsuse parandamiseks

Emotsionaalne intelligentsus parendab teie töövõimet nii töökohal kui ka isiklikus elus, kuid see muutus peab algama teist endast. Enesekindlus, empaatia ja optimism ning sotsiaalsed oskused, enesekontroll, mõistmine ja enda emotsioonide...
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

AMETIÜHINGUJUHTIDE KOOLITUS PALGALÕHE VÄHENDAMISE TEEMADEL

2016. aasta sügisel toimus Praxise ja Eesti Ametiühingute Keskliidu juhtide koostöös ametiühingute koolitus. Koolituse eesmärk oli aidata vähendada soolist palgalõhet kogu Eestis, tõstes ametiühingute teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja ametiühingute rollist...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Muu

ARTGORA: loomemajandus võrdse Baltikumi jaoks

Projekti eesmärk: Vähendada diskrimineerimist ja suurendada naiste võimalusi loomemajanduse valdkonnas vastavalt 2030. aasta kestliku arengu eesmärkidele. Projekti eesmärgid: 1. Läänemere ja idapartnerluse piirkondade sidusrühmade kokkutoomine, et jagada kogemusi ja edendada...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Arvamusfestival

“Arvamusfestival on avatud ja inspireeriv kohtumispaik erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus on olulistel teemadel arutelud ja debatid. Meie missioon on tuua kokku kõik ühiskonnagrupid, võimestada inimesi ja parandada selle...
Head tavad Eesti Eesti Inglise Veebisait

BRIDGE: kohaliku kogukonna liikmete ühendamine tõhusate soolise vägivalla vastaste lahenduste leidmiseks

Projekti eesmärk on tugevdada kohalike kogukondade reageerimist soolisele vägivallale ja tagada tõhusa ennetussüsteemi olemasolu. Oodatud tulemused: 1. sisupõhise ja kohandatud algoritmi väljatöötamine, et järgida erinevate sektorite spetsialistide vajadusi ja võimekust...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Dare to Care Baltics: vägivalla ennetamise noorterühm

Projekt on mõeldud noortega töötavatele spetsialistidele, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatele, õpetajatele ja mitteformaalse hariduse spetsialistidele, kes töötavad 12-18-aastaste noortega. Projekti eesmärk on suurendada spetsialistide võimekust ennetada noorte seas soolist vägivalda. Selle...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Digitaalne sooline lõhe: naised ja uued tehnoloogiad

Uued tehnoloogiad võivad inimestele pakkuda palju eeliseid ja kasu ning need on info- ja teadmusühiskonna liikumapanev jõud globaliseerunud maailmas, kus me kõik elame. Nende uute arengute käsitlemine ja rakendamine muutub...
Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Ebavõrdsus digitaalses maailmas? Soolised erinevused IKT kasutamisel

Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Edu saavutamine

2019. aastal oli Cepaimi fondi ja eriti just Salir Adelante projekti Cartagenase (Murcial) eesmärk edendada võrdseid võimalusi mustanahaliste, sisserändajatest ja pagulastest naiste tõhusaks osalemiseks kõigis eluvaldkondades, eriti sotsiaalsete, õiguslike ja...
Projektid Hispaania Hispaania Veebisait

Eesti 2035

Riiklikus strateegias „Eesti 2035“ seatakse viis pikaajalist strateegilist sihti, mis lähtuvad nendest aluspõhimõtetest. Sihid on kokku lepitud kahe aasta jooksul üle Eesti toimunud aruteludel ning arvamuskorje põhjal (koosloomes on oma...
Poliitikadokumendid Eesti Eesti Inglise Muu

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

ENUT on Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse akronüüm ning on avalikkusele avatud ja rohujuure tasandil tegutsev mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon. See registreeriti 1997. aasta aprillis. Tallinna Ülikooli juures asuv keskus on esimene...
Head tavad Eesti Eesti Inglise Veebisait

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö projekt „Perest ühiskonnani“

„From family to society“ (Perest ühiskonnani) on piiriülene koostööprojekt, kuhu on kaasatud kaks vabaühendust Narva ja Pihkva piirkondlikust perekeskusest. Projekt on korraldatud sotsiaalvaldkonnas, et aidata kaasa inimarengule, piirkonna potentsiaali suurendamisele,...
Projektid Eesti Eesti Inglise Veebisait

Emotsionaalne haridus ressursina soolise vägivalla ennetamiseks algklasside lastele

Soolist vägivalda loetakse sageli kallutatud probleemiks, mida esineb vaid erasfääris. Seda tuleks aga tõlgendada kui nähtust, mis leiab aset meie ühiskonnas, tähistades struktuuriliselt meeste ja naiste ebavõrdsust. Selles mõttes on...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Hispaania Hispaania Dokument

Emotsionaalne intelligentsus

Käesolev ressurss (14 min ja 40 sek) on informatiivne video, mille eesmärk on kirjeldada emotsionaalset intelligentsust, pakkudes interaktiivset teavet, pilte ja näiteid, ning hajutada ka müüte emotsionaalse intelligentsuse ja intelligentsuskvoodi...
Vahendid ja ressursid Kreeka Kreeka Video

Emotsionaalne intelligentsus ja selle tähtsus hariduses

Ressurss 1: Teistmoodi mõtlemine: Õppimise edendamine emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamise kaudu Dublini Tehnikaülikooli Aiden Carthy ja Iirimaa Rahvusülikooli Maynooth Sinead McGilloway kirjutatud artikkel, milles käsitletakse emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Emotsionaalne intelligentsus ja väärtused soolise vägivalla teemades

Sellel veebisaidil mainitakse, et praegused isiklikud, perekondlikud, sotsiaalsed ja isegi globaalsed probleemid pole tingitud mitte ainult teadmiste või ressursside puudumisest, vaid ka meie enda emotsioonide juhtimise vajakajäämisest. On tõestatud, et...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Veebisait

Emotsionaalne intelligentsus kui vaimse tervise võti

Projekti tegevuste eesmärk on anda õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas emotsioonidega toime tulla ja läbipõlemist ennetada, kuidas luua ja hoida vaimselt tervet ja turvalist õpikeskkonda, kasutada sobivaid suhtlusmeetodeid ning kuidas...
Projektid Eesti Eesti Dokument Muu

Emotsionaalne intelligentsus: mõistusvahendid

Emotsionaalne intelligentsus: tugevate suhtlusoskuste arendamine
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Emotsionaalse hariduse programm vägivalla ennetamiseks kohustusliku keskhariduse II. tsüklis.

ESO 3. ja 4. õppeaastal õpilastele suunatud vägivaldse käitumise (sealhulgas soolise vägivalla) ennetamise vahendina töötatakse välja emotsionaalse hariduse programm, mille üldised omadused on järgmised: (1) rakendada ennetavat lähenemisviisi; (2) lisada...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Hispaania Hispaania Dokument

Emotsionaalse intelligentsuse haridus eelkoolieas

Artiklis käsitletakse emotsionaalse intelligentsuse, emotsionaalse potentsiaali ning emotsioonide ja tunnete vaheliste suhete süstemaatilisi kategooriaid. Lapse emotsionaalse intelligentsuse areng aitab tal lahendada emotsionaalseid probleeme, õpetab olulisemaid käitumisstrateegiaid ja positiivseid suhteid teistega...
Vahendid ja ressursid Leedu Leedu Dokument

Emotsionaalse intelligentsuse juhtimise koolitus

See programm on mõeldud inimestele, kes peavad töötama stressirohketes olukordades või tegelema väljakutsuvate huvigruppidega. See aitab ka neid, kes soovivad oma emotsioonide juhtimise kohta rohkem teada saada.
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Emotsionaalse intelligentsuse koolitus

Tänapäeval ei pea juhtidel enam olema mitte ainult tehnilised oskused, vaid ka isikuomadused, nagu algatusvõime, kohanemisvõime, empaatiavõime ja veenvus. Need isikuomadused kuuluvad kõik emotsionaalse intelligentsuse alla. See on sissejuhatav kursus,...
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Emotsionaalse intelligentsuse vahendid

Erinevad harjutused emotsionaalse intelligentsuse parandamiseks
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Emotsioonikontrolli vahendid koolitajate ja täiskasvanute koolitajate abistamiseks

See on praktiline vahendite kogu, mis see uurib konkreetseid olukordi, millega pedagoogid ja täiskasvanute koolitajad oma töös kokku puutuvad. Juhtumite kogumiseks kasutati küsimustikku, mille vastasid viie Balti- ja Põhjamaade vastajad....
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Leedu Leedu Dokument Veebisait

EMPAATIAPÕHINE SUHTLUSÕPETUS INIMÕIGUSALASTELE HARIDUSTÖÖTAJATELE  

Koolituskursus „Empaatiat arendavad praktikad“ eesmärk on mõjutada osalejate isiklikku arengut, tõsta enesehoolduse teadlikkust ja tähtsust teiste toetamise protsessis, samuti nende ametialases arengus, tutvustades neile vahendeid konstruktiivseks ja toetavaks vestluseks ja...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Eesti Inglise Poola Sloveenia Veebisait Video

ENUT-i ja partnerite soolise võrdõiguslikkuse edendamine (2020–2021)

Projekti eesmärk on toetada ja edendada soolist võrdõiguslikkust teavitustegevuse ja kaasavate ürituste korraldamise kaudu erinevatele sihtrühmadele. Projekti sihtrühmad on noored, naised (sh vene keelt kõnelevad naised), mehed, tööandjad, koolitajad, poliitikakujundajad ja...
Projektid Eesti Eesti Veebisait

Equity Justice ja EQ (õiglus ja emotsionaalne intelligentsus)

Inimühiskondades on süsteeme, mis halvustavad ebaõiglaselt teatud gruppe ja mis on sajandite jooksul aina kasvanud. Mõned inimesed pole rõhumisest teadlikud, mida need süsteemid jätkuvalt teostavad. Õiglasema ja võrdsema maailma loomiseks...
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Erinevate mehelikkuste projekt

See Claytoni ülikoolilinnakus lähisuhtluses läbi viidud projekt kaasab mehi ja mittebinaarseid õpilasi soolise vägivalla ennetamisse. Projekti eesmärk on: - parandada meeste ja mittebinaarsete inimeste arusaama nende rollist soopõhise vägivalla ennetamise...
Projektid Austria Inglise Veebisait

Euroopa inimõiguste konventsioon

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon paremini tuntud kui Euroopa inimõiguste konventsioon allkirjastati Roomas 4. novembril 1950 ja jõustus 3. septembril 1953. See oli esimene õigusakt, mis jõustas teatavaid õigusi, mis...
Poliitikadokumendid Euroopa Liit Inglise Veebisait

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutsega seotud küsimustes (uuestisõnastamine)

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine tööhõive ja elukutsega seotud küsimustes. Selleks sisaldab see sätteid võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks teemades nagu:...
Poliitikadokumendid Euroopa Liit Inglise Leedu Veebisait

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on ELi asutus, mis keskendub soolisele võrdõiguslikkusele nii ELis kui ka väljaspool seda. ELi soolise võrdõiguslikkuse indeks oli 2020. aastal 67,9, 2015. aastal aga 65,0....
Vahendid ja ressursid Kreeka Bulgaaria Eesti Hispaania Hollandi Inglise Itaalia Kreeka Lätlane Leedu Malta Poola Portugali Prantsuse Rootsi Rumeenlane Saksa Slovaki Sloveenia Soome Taani Tšehhi Ungari Dokument Veebisait

Euroopa Sotsiaalfond: Tööalase konkurentsivõime, kaasatuse ja õppimise programm (PEIL) 2014–2020 - naiste ettevõtluse ja töökohale naasvatele naiste teemaline programm

Seda projekti kaasrahastavad Iirimaa valitsus ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ning selle eesmärk on toetada Iirimaal naisi, kes ei ole töötavad ega töötud, kuid on tööturult kõrvale jäetud. Neid toetatakse järgmiselt:...
Projektid Iirimaa Inglise Veebisait

Gender Equality Matters (soolise võrdõiguslikkuse küsimused)

Soolise võrdõiguslikkuse küsimuste (GEM) projekt sai 2018. aastal toetuse Euroopa Liidu õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse (REC) programmist. Selle peamine eesmärk on võidelda soolise vägivalla vastu just soolise võrdõiguslikkuse aspektist. Koolitusel...
Projektid Kreeka Bulgaaria Eesti Hispaania Hollandi Horvaatia Inglise Islandi Itaalia Kreeka Lätlane Leedu Luksemburgi Malta Norra Poola Portugali Prantsuse Rootsi Rumeenlane Saksa Slovaki Sloveenia Soome Taani Tšehhi Ungari Veebisait

Gender Equality Matters (soolise võrdõiguslikkuse küsimused) - Dublin City ülikool

DCU riiklik kiusamisvastane ressursikeskus algatas GEM-projekti. Nendega liitusid Euroopa partnerid, kes kõik on kirglikult soolist võrdõiguslikkust kahjustavate sooliste stereotüüpide, soolise kiusamise ja soolise vägivalla vastu võitlemise poolt. Dr Seline Keeting,...
Projektid Iirimaa Inglise Veebisait Video

Gender out of the BOX (avatud soorollid)

„Gender in a BOX“ on riikidevaheline projekt, kuhu on kaasatud 9 partnerriiki ja mille liidul on hästi koostatud oskused ja kogemused, mis soovitab soolise võrdõiguslikkuse ja edukuse saavutamiseks soolise õigluse...
Projektid Kreeka Inglise Kreeka Veebisait

GOAL projekt: sooline integratsioon õpetajakoolitusse (2014 - 2015)

Projekti eesmärk oli edendada soolist võrdõiguslikkust, integreerides soolise perspektiivi õpetajaharidusse ja koolitusse, tõstes õpetajaharidustöötajate ja praktiseerivate õpetajate soolist teadlikkust ning arendada eesmärgi saavutamiseks terviklikku tugisüsteemi. Projekti elluviija: Eesti Naisteühenduste Ümarlaud...
Projektid Eesti Eesti Veebisait

HeForShe kampaania 2014 - ÜRO ametlik video

Suurbritannia näitleja ja ÜRO suursaadik Emma Watson peab ÜRO Peaassambleel kampaania „He for She“ (mehed naiste eest) avakõne, mille eesmärk on mobiliseerida võimalikult palju mehi ja poisse, et lõpetada sooline...
Projektid Ühendrahvad Inglise Video

Hiljutised arengud soolises võrdõiguslikkuses

Videoklipp 2019. aasta juulis asutatud kodanike assamblee esimesest koosolekust, mille ülesanne on edendada soolist võrdõiguslikkust. Trinity College Dublin teadur Dr Anne-Marie McGauran räägib hiljutistest soolise võrdõiguslikkuse arengutest, sotsiaalsetest normidest ja...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait Video

Hispaania soolise vägivalla juhtumite lahendamise ja koordineerimissüsteemi juhend.

Hispaania soolise vägivalla juhtumite lahendamise ja kooskõlastamise süsteemi juhendi on koostanud valitsuse soolise vägivalla delegatsioon, kes annab aru võrdõiguslikkuse riigisekretärile ning teeb koostööd välisministeeriumi, Euroopa Liidu, justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ning territoriaalpoliitika...
Poliitikadokumendid Hispaania Hispaania Dokument

Inimõiguste ülddeklaratsioon

Inimõiguste ülddeklaratsioon (UDHR) on võtmedokument inimõiguste ajaloos. See on koostatud erineva õigusliku ja kultuurilise taustaga esindajate poolt kõigist maailma piirkondadest ning ÜRO Peaassamblee kuulutas Pariisis 10. detsembril 1948 (Peaassamblee resolutsioon...
Poliitikadokumendid Ühendrahvad Inglise Veebisait

Integreeritud pereteenuste kättesaadavuse suurendamine Molėtai rajooni vallas

SkA ja nende partnerid viisid ellu projekti „Integreeritud pereteenuste kättesaadavuse suurendamine Molėtai rajooni omavalitsuses”. Eesmärk on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused emotsionaalse vastupidavuse arendamiseks ja nende praktiliseks testimiseks. Selles...
Head tavad Leedu Inglise Leedu Veebisait

Kaasava koolituse ressursid

Koolitus kaasatuse, võrdõiguslikkuse ja paljususe kohta
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Kodanike assamblee soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks Iirimaal

2020. aasta juulis asutati Oireachtase poolt kodanike assamblee, mille ülesanne oli edendada soolist võrdõiguslikkust Iirimaal, keskenduses järgmisele: - Poiste ja tüdrukute ning meeste ja naiste suhtumine, uskumused ja reeglid -...
Head tavad Iirimaa Inglise Veebisait

Kõik räägivad: töö ja eraelu tasakaalu peavoolu minek

Selle projekti eesmärk on parandada kõigi töö- ja eraelu ühitamist ning ületada poliitilised, tööga seotud, sotsiaalsed, psühholoogilised, käitumuslikud tõkked ja soolised normid seoses naiste ja meeste võrdse osakaaluga töö- ja...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE - võrdõiguslikkuse liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine on aluslepingutes nõutud ja kogu Euroopa Liidu ülesanne. Sooline võrdõiguslikkus on ELi põhiväärtus, põhiõigus ja Euroopa sotsiaalõiguste samba põhiprintsiip
Poliitikadokumendid Euroopa Liit Inglise Veebisait

Koolitajate koolitamine soolise võrdõiguslikkuse õppekavas

Selle õppekava eesmärk on kehtestada soolise võrdõiguslikkuse alase koolituse Euroopa kvaliteedistandardid ja töötada välja strateegiad selles valdkonnas edasiliikumiseks. Soolise võrdõiguslikkuse alane koolitus on oluline vahend naiste ja meeste võrdsete võimaluste...
Vahendid ja ressursid Austria Inglise Dokument

Koolitusüritus CONNECTOR teemal „Haavatavus hariduses“

CONNECTOR on traditsiooniline üritus, mis ühendab erinevaid hariduse sidusrühmi (õpetajaid, täiskasvanute koolitajaid, lapsevanemaid, õppijaid, otsustajaid). Sel aastal on peateemaks "Haavatavus hariduses".  Aasta 2020 väljakutsed näitasid, kui haavatavad me kõik oleme,...
Projektid Eesti Eesti Inglise Veebisait

Kuidas naisi töökohale meelitada

Kapsch Group on ülemaailmselt tegutsev ettevõte, mille peakontor asub Austrias. Ettevõte pakub hea tööandja poliitika raames oma töötajatele mitmeid vahendeid nende töö- ja isikliku elu ühitamiseks, näiteks paindlik tööaeg, kaug-...
Head tavad Austria Inglise Veebisait

Lapsed selgitavad soolist võrdõiguslikkust

Käesolev video (2 min ja 36 sek) on teadlikkuse tõstmise kampaania, mille eesmärk on tõsta teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse teemal. Selles näidatakse lastepaare, üks poiss ja tüdruk, kus neil palutakse kokku...
Vahendid ja ressursid Kreeka Inglise Kreeka Taani Video

Lastel emotsioone väljendada aitavad harjutused

Video hetkepikkus (8 min ja 49 sek). Lapse jaoks on emotsioonid kontrollimatu element, mida ta ei mõista ega suuda ohjata. Selles videos tutvustab lastepsühholoog Milda Karklytė-Palevičienė meetodeid, mis aitaksid lastel...
Vahendid ja ressursid Leedu Leedu Veebisait Video

Leedu Vabariigi naiste ja meeste võrdsete võimaluste seadus

Selle seaduse eesmärk on tagada Leedu Vabariigi põhiseaduses sätestatud naiste ja meeste võrdsete õiguste rakendamine ning keelata igasugune diskrimineerimine isiku soo alusel, eriti kui see on seotud perekonnaseisuga. Oluline on...
Poliitikadokumendid Leedu Leedu Veebisait

LEEDU VABARIIGI SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSED

Selle seaduse eesmärk on tagada Leedu Vabariigi põhiseadusega naiste ja meeste võrdsete õiguste rakendamine ning keelata igasugune sooline diskrimineerimine, pidades eelkõige silmas perekonna- või abielustaatust. Käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata...
Poliitikadokumendid Leedu Inglise Leedu Veebisait

LEEDU VABARIIGI VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS

Käesoleva seaduse eesmärk on tagada Leedu Vabariigi põhiseaduse artikli 29 sätete rakendamine, mis sätestavad isikute võrdõiguslikkuse ja inimõiguste piiramise või privileegide laiendamise keelu soo, rassi, rahvuse, keele, päritolu, sotsiaalse staatuse,...
Poliitikadokumendid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Leedu Vabariigi võrdsete võimaluste seadus

Võrdsed võimalused nagu rahvusvahelistes inimõiguste ja kodanikuõiguste dokumentides ning Leedu Vabariigi seadustes või rahvusvahelistes lepingutes sätestatud inimõiguste rakendamine, olenemata vanusest, seksuaalsest sättumusest, puudest, rassist või etnilisest päritolust, usutunnistusest või uskumustest....
Poliitikadokumendid Leedu Leedu Dokument Veebisait

Lühikokkuvõte WHO ülemaailmsest õppestrateegiast

Strateegia eesmärk on luua kultuur, mis määratleb ja loob elukestva õppe normi üksikisikute, kogukondade, riikide ja maailma aktiivseteks rahvatervise eesmärkideks; eemaldades järk-järgult ja ennetavalt õppetõkked ning arendab ja edendab õppetööga...
Poliitikadokumendid WHO Inglise Veebisait

Meeskuju roll võrdõiguslikkuses

Feministlik liikumine on soolistes küsimustes tekitanud sügavaid arutelusid, saavutades meeste ja naiste võrdsete võimaluste osas suuri edusamme. See liikumine on muutnud nähtavaks vajaduse muuta patriarhaadi poolt kontrollitud sotsiaalset, poliitilist ja...
Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Meeste ja poiste kaasamine soolise võrdõiguslikkuse ja tervise valdkonnas: ülemaailmne vahendikogu

See vahendikogu esitab kontseptuaalset ja praktilist teavet meeste ja poiste kaasamise kohta soolise võrdõiguslikkuse ja tervise edendamiseks. Konkreetsed teemad hõlmavad seksuaal- ja reproduktiivtervist; ema, vastsündinu ja lapse tervis; isadus; HIV...
Vahendid ja ressursid ÜRO Rahvastikufond Inglise Prantsuse Muu

Meeste ja poiste roll soolise võrdõiguslikkuse saavutamises

Juhend meese olulise rolli kohta soolise võrdõiguslikkuse tagamisel. Need dokumendid on võimsad liitlased ja selgitavad võimalikke põhjuseid, miks mehi võrdõiguslikkustöösse kaasata, millised võiks olla nende ajendid soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, kuidas...
Projektid Ühendrahvad Inglise Dokument

Mehelikkus ja emotsioonid. Liceo de aplicacióni noorte üliõpilaste juhtum.

See uurimus raamistab emotsionaalsuse ja mehelikkuse arendamise seotud probleemi ning selle eesmärk on arvestada diskursustega, mida Liceo de Aplicacióni neljanda klassi õpilased väljendavad emotsioonide väljendamise üle oma suhetes oma eakaaslastega:...
Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Mehelikkuse uued vormid. Naiste muutustega silmitsi seisvad mehed

Projektid Hispaania Hispaania Dokument

MenEngage

MenEngage on valitsusväliste organisatsioonide ja ÜRO agentuuride ülemaailmne liit, mille eesmärk on kaasata poisse ja mehi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks. Liit sai alguse 2004. aastal ja selle üldine eesmärk oli teha...
Vahendid ja ressursid Ülemaailmne liit Inglise Veebisait

Metoodikasoovitused seksuaalse ja soolise ahistamise ennetamiseks ning juhiste hindamine

Käesolevas väljaandes kirjeldatakse seadusliku seksuaalse ahistamise, soolise ahistamise ja diskrimineerimise juhiseid ning vaadeldakse erinevusi seksuaalse ahistamise ja soolise ahistamise ning muude keelatud diskrimineerimise põhjuste vahel. Vaadatakse üle õiguslikud meetmed, mida...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Leedu Leedu Dokument Veebisait

Miks on sooline võrdõiguslikkus kõigile kasulik - ka meestele

Selles TED-i vestluses pakub filmi “Vihased valged mehed” autor Michael Kimmel välja üllatava, naljaka ja praktilise juhtumi meeste ja naiste võrdseks kohtlemiseks nii töökohal kui ka kodus. See ei ole...
Vahendid ja ressursid USA Inglise Video

Mitmekesisus kui ettevõtte põhialus

Mitmekesisus kui ettevõtte põhiväärtus Prezis: naiste tööhõive tõstmine tehnoloogiavallas
Head tavad Ungari Inglise Veebisait

Muutused era-, avalikus ja kodanikusektoris - uued standardid diskrimineerimise vähendamiseks

Eesmärk on vähendada tööturul diskrimineerimist võrdsete võimaluste seaduses sätestatud alustel, suurendades süstemaatiliselt ettevõtluse, avaliku sektori ja ühiskonna teadlikkust võrdsete võimaluste vallas. Projekti eesmärgid: • tõsta avaliku sektori, ettevõtluse ja ühiskonna...
Projektid Leedu Leedu Veebisait

Naised õiguste eest: lood kogu maailmast

Naised õiguste eest: Programm Stories from Around the World (lood kõikjalt maailmast) on õppetundide kogumik, mis põhineb kümne naise lugudel, kes on kogu maailmas nii ajaloos kui ka tänapäeval inimõiguste...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Muu

Naisevastase vägivalla lõpetamine: alustades teadlikkusest ja lõpetades ohvrite süüdistamise lõpetamisega

Eesmärgid: arendada siht-teavet ja rakendada praktilisi võimestamismeetmeid, haridustegevusi ja teadlikkuse tõstmist, et suurendada arusaamist naistevastase vägivalla erinevatest vormidest ja lõpetada vägivallaohvrite süüdistamine ning aidata lõpuks kaasa naistevastase vägivalla nulltolerantsi edendamisele...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Naiste sotsiaalsete muutuste juhtimise koolitus (feministlik juhtimine)

Naiste ressursikeskuse missiooniks on seista mitmekesise ja jõudsalt areneva naistesektori eest. Nad on 2018. aastast alates korraldanud ühe oma seni edukama ja populaarseima koolituskursuse: koolituse „Women’s Leadership for Social Change“...
Head tavad Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Naiste uued võimalused

Rahvusvaheline organisatsioon IASIS ja selle partnerid viisid Euroopa Liidu Erasmus+ rahastamisskeemi raames läbi projekti NOW (uued võimalused naistele), mille eesmärk on inspireerida naissoost eeskujusid ja juhte oma kohalikes kogukondades. Selle...
Head tavad Kreeka Hispaania Inglise Islandi Kreeka Portugali Prantsuse Veebisait

Naistevastane vägivald kui soolise diskrimineerimise vorm ja sooliste stereotüüpide tulemused

Soostereotüüpide toimimise ja levitamise, naistevastase vägivalla ja naistevastase diskrimineerimise vahel on püsiv korrelatsioon. Naiste kohta käivad negatiivsed stereotüübid on endiselt olemas ja ikka veel sügavalt juurdunud. Toome selles artiklis väja...
Vahendid ja ressursid Leedu Leedu Dokument

Õpetajate koolitusprogramm soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks koolides

Artikli autorid tutvustavad õpetajakoolitusprogrammi REFLECT, mis töötati välja keskkooliõpetajate pädevuse edendamiseks õpilaste toetamiseks nende individuaalsete potentsiaalide arendamisel, ilma et neid piiraksid soolised stereotüübid. REFLECT põhineb teoreetiliselt süsteemsel aktiotoopmudelil ja selle...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Austria Inglise Dokument Veebisait

PARENT: Meese kaasamine hooldamiskoormuse ümberjagamise vajaduse teadlikkuse tõstmisesse ja edendamisse

Projekti eesmärk: Sotsiaalsete hoiakute ja käitumise muutmise edendamine soorollidest tingitud hoolitsemiskohustuse jagamisel Projekti eesmärgid: 1. Edendada sooliselt transformeerivaid ja sünkroniseeritud lähenemisviise, kaasates mehi kaasvastutavasse vanemlusse ja hooldamisse ning edendada tasustamata...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Parimad võimalused võrdsete võimaluste loomiseks. Head näited perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest rahastatavate projektide kohta.

Väljaanne sisaldab kokku seitset olulist küsimust, millega projekti elluviimisel arvestada. Näiteks: kuidas teha kindlaks, mida meie sihtrühm vajab? Mida saab teha, et projekt oleks kõigile kättesaadav? Kuidas kaasata oma tegemistesse...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Dokument

Partnerlusvalitsuse programm (2016) ja avaliku arutelu algatamine soolise palgalõhe vastu võitlemiseks (2017)

2016. aasta mais sisaldas partnerlusvalitsuse programm järgmisi kohustusi: - vähendada soolist palgalõhet; - suurendada investeeringuid lastehoidu; - vaadata üle naiste madalam palk; - vaadata üle kõrgemate ametikohtade sooline võrdõiguslikkus; -...
Poliitikadokumendid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Peegli teine pool - juhend noorte võimestamiseks soolise võrdõiguslikkuse eestkõnelejatena

Iirimaa riiklik naisnõukogu lõi ja viis 2013. aastal ellu 6-kuulise projekti keskkoolides ja noorteprojektides. Sellest projektist õppides on välja töötatud vahendikogu, mis on mõeldud kõigile inimestele, kes töötavad noortega mitteametlikus...
Projektid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Programm „Ladies First“

Naistel on tänapäeval mitu rolli, nad on emad, hooldajad, töötajad ja koduperenaised jne ja tihti kõik need korraga. IASISe valitsusväline organisatsioon ja selle partnerid viisid Euroopa Liidu Erasmus+ egiidi all...
Projektid Kreeka Bulgaaria Inglise Itaalia Kreeka Portugali Prantsuse Dokument Veebisait

Programm WOMIN - Women are In: töö ja ettevõtluse oskused ja pädevused

Projekti WOMIN eesmärk on tugevdada täiskasvanud naisi, kellel on ettevõtlusoskused ja kompetentsid, mis viivad nad tööturule ja kodust töötamise võimalusele lähemale. Projekti eesmärk on kahe peamise tulemuseni jõudmine - koolitusprogramm...
Projektid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Rahvusvaheline naistenädal - Dublini Trinity College’i ja rahvusvaheline naistepäeva raames korraldatud ühisüritus

Iga-aastane festival, mille korraldab Trinity College Dublin, tähistab naiste saavutusi ja edendab soolist võrdõiguslikkust. 2021. aasta rahvusvaheline naistepäev toimus 8. märtsil ja keskendus eeskujude nähtavuse teemale. Poolepäevane üritus hõlmas järgmisi...
Projektid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Riiklik naistenõukogu - artikkel soolise vägivalla kohta

Me peame asjast rääkima nii nagu see on, ahistamine on soopõhine vägivald Artikkel soolisest vägivallast, mis hõlmab järgmisi põhivaldkondi: - Perevägivalla abiliinidele helistamise kasv COVID-19 piirangute ajal - 16 päeva...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait

Riiklik naistevastase vägivalla vaatluskeskus

2002. aastal asutatud ja Iirimaa Rahvusliku Naisnõukogu (NWCI) eesistujana tegutsev naistevastase vägivalla riiklik vaatluskeskus koosneb rohujuuretasandi ja riiklike organisatsioonide võrgustikust, mis kohtuvad igakuiselt Iirimaal, et arutada ja seirata naistevastast vägivalda....
Projektid Iirimaa Inglise Sotsiaalvõrgustik Veebisait

Riiklik strateegia 2017–2020 naiste ja tüdrukute teemal: parema ühiskonna loomine kõigile. Justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeerium, juuli 2017.

Valitsus on välja töötanud enam kui 130 meetmega naiste ja tütarlaste kaitsmise riikliku strateegia, et luua Iirimaal oluline tegevusraamistik naiste võrdõiguslikkust takistavate ja seni eksisteerivate tõkete kõrvaldamiseks. Selle eesmärk on...
Poliitikadokumendid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Riiklik võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse foorum (NEDF)

Riiklik võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse foorum (NEDF) on riiklik koostöövõrgustik, mis ühendab valitsusväliseid organisatsioone, esindades diskrimineeritud ja haavatavaid inimesi. NEDF püüab saavutada ühiseid eesmärke võitluses soo, puude, seksuaalse sättumuse, vanuse, usutunnistuse...
Vahendid ja ressursid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Safe Ireland (turvaline Iirimaa) 2019. aasta uurimisprojekt - Gender Matters (soolised küsimused)

Projekt viidi ellu kasvava üksmeele tõttu, et naistevastast vägivalda mõistetakse ja ennetatakse kõige paremini, kui seda vaadeldakse soolise võrdõiguslikkuse üksikisiku, grupi ja ühiskonna suhtumise prisma kaudu. Tulemused näitavad tõendeid, et...
Projektid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

SAGE (soolise võrdõiguslikkuse süsteemne tegevus)

Trinity College Dublini soolise võrdõiguslikkuse ja juhtimise keskus koordineeris 2016. aastal käivitatud ja 2019. aastal lõpule viidud 2,2 miljoni euro suurust ELi Horisont 2020 projekti SAGE. Projekt keskendus soolise võrdõiguslikkuse...
Projektid Iirimaa Inglise Dokument Veebisait

Sooline ja võrdõiguslik mehelikkus ülemaailmse kodakondsuse tarbeks

Más Vida propageerib vajadust saavutada sooline võrdõiguslikkus, eesmärgiga aidata kaasa soolise võrdõiguslikkusele pühendunud vastutustundliku ülemaailmse kodakondsuse edendamisele, lähtudes feministlikust lähenemisviisist, mis võimaldab selliste väärtuste arendamisel eelkõige keskenduda just võrdõiguslikkusele. Teisisõnu...
Projektid Hispaania Hispaania Veebisait

Sooline palgalõhe: peamised soolised erinevused tööhõives, põhjused ja lahendused

Ressurss 1: Peamised soolised erinevused tööhõives: Videoklipp 2019. aastal loodud kodanike assamblee esimesest töö- ja hoolekandekoosolekust (novembris 2020), mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust. Professor Helen Russell räägib järgmistest põhiküsimustest:...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait Video

Sooline vägivald - faktid ja statistika

See veebileht näitab värskendatud andmeid meeste vägivalla kohta. Need andmed pärinevad eesistumise, parlamentaarsete suhete ja võrdõiguslikkuse ministeeriumilt. Selles esitatakse graafikud ja interaktiivsed kaardid, mis näitavad soolise vägivalla juhtumeid, samuti soolisest...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Veebisait

Sooline vägivald ja sooline võrdõiguslikkus

Videoklipp soolise vägivalla ja hoolduskohustuse jagamise teemalisel kohtumisel 2021. aasta märtsis 2019. aasta juulis asutatud kodanike assamblee poolt, mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust. Dr Monica O'Conner Dublini ülikooli kolledžist...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait Video

Sooline võrdõiguslikkus hariduses ja hariduse kaudu

See taskujuhend on mõeldud kõigile, kes töötavad hädaolukordadeks valmisoleku, neile reageerimise või rehabilitatsioonitegevuste raames haridusteenuste pakkumise, haldamise või toetamise valdkonnas, kas valitsuste, erakoolide, valitsusväliste organisatsioonide või rahvusvaheliste agentuuride kontekstis. Kõigepealt...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised UNICEF Inglise Dokument

Sooline võrdõiguslikkus Iirimaal: Mõned olulised faktid

Videoklipp 2019. aasta juulis asutatud kodanike assamblee esimesest koosolekust, mille ülesanne on edendada soolist võrdõiguslikkust. Statistika keskbüroo töötaja Elaine O’Mahoney järgmiste teemade statistikast: - Palgatöö - Kodune elu, pere ja...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait Video

Sooline võrdõiguslikkus koolides

Inimeste inspireerimine ja võimestamine võrdsete, paljuste ja kaasavate keskkondade loomiseks
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Sooline võrdõiguslikkus täiskasvanute hariduses

Käesoleva teadlikkusjuhendi rakendamiseks soolise võrdõiguslikkuse haridusprogrammides ja haridusorganisatsioonides, struktuurides ja täiskasvanute koolitusüksustes on koostanud Makedoonia ülikool. Eelkõige on see juhend suunatud õpetajate ja haridusorganisatsioonide ning täiskasvanuhariduse asutuste juhtidele, pakkudes neile...
Vahendid ja ressursid Kreeka Kreeka Dokument

Sooline võrdõiguslikkus teaduses

Programm “FEMALES - Female legends of Science” (naislegendid teaduses) on Erasmus+ programm, mille eesmärk on tõsta teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse kohta teadusvaldkondades, et vähendada STEM programmidega (teadus, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika)...
Projektid Kreeka Inglise Kreeka Veebisait

Sooline võrdõiguslikkus, pedagoogika ja kodakondsus

Sooline võrdõiguslikkus, pedagoogika ja kodakondsus: Võimaldav ja ümberkujundav lähenemine Suurbritannias
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Ühendkuningriik Inglise Dokument

Sooline võrdõiguslikkus, pedagoogika ja kodakondsus

Sooline võrdõiguslikkus, pedagoogika ja kodakondsus: Võimaldav ja ümberkujundav lähenemine Suurbritannias
Poliitikadokumendid Ühendkuningriik Inglise Dokument

Soolise kallutatuse ületamine karjäärikeskkonnas

„O'Bias Your Future“ on Erasmus+ projekt, mille eesmärk on soolise kallutatuse kaotamiseks koolitada 3 sihtrühma: 1. Kui olete personalijuht, aitavad projektitiimi väljatöötatud materjalid teil tuvastada soolist kallutatust ametijuhendites ja teha...
Vahendid ja ressursid Kreeka Hispaania Kreeka Poola Portugali Saksa Dokument Veebisait

Soolise õigluse eeskirjad tööturul

2004. aastast alates on naiste ja meeste õigluse edendamiseks tööturul kehtestatud palju uuenduslikke regulatsioone. Nende hulgas on kõige olulisemad: • Naisi ja mehi tuleks tööl võrdselt kohelda (palk, sotsiaalkindlustus, ametialane...
Poliitikadokumendid Kreeka Kreeka Dokument Veebisait

Soolise õigluse määrused

1975. aastal kehtestatud põhiseaduse artikli 4 lõige 2 sätestab, et kõigil kreeklastel on hoolimata nende soost valitsusega suhtlemisel võrdsed õigused ja kohustused. Samas määruses kehestati 2001. aastal ka, et valitsus...
Poliitikadokumendid Kreeka Kreeka Veebisait

Soolise perspektiivi pulss: juhtumiuuring ülikooli kehalise kasvatuse õpetajate koolitusasutuses

Juhtumiuuringus uuritakse, kuidas käsitletakse soolise perspektiivi kehalise kasvatuse õpetajate koolitamisel ülikoolis. Euroopa ülikoolide võrdõiguslikkuse poliitika paigutab meid ideaalsesse raamistikku, et õpetajakoolitusel soolisi küsimusi üle vaadata, kuna seda on sageli peetud...
Head tavad Hispaania Hispaania Dokument

Soolise vägivalla ennetamine emotsionaalse hariduse kaudu põhikoolis. Didaktiline ettepanek

Põhihariduse etapis propageeritava üldhariduse raames peaks emotsioonide arendamisel ja väljendamisel olema asjakohane paik. See on põhjus, miks emotsionaalset harimist kui soolise vägivalla ennetamise vahendit peetakse esmaseks eesmärgiks. Selleks on läbi...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Hispaania Hispaania Dokument

Soolise võrdõiguslikkuse akadeemia suvekool, Dublini tehnikaülikool

Viiepäevane soolise võrdõiguslikkuse akadeemia suvekool, mis annab teadustööga tegelevate organisatsioonide õppuritele vajalikud teadmised, lähenemisviisid ja vahendid soolise võrdõiguslikkuse kavade (GEP) loomiseks, rakendamiseks, seiramiseks ja hindamiseks. Kursusele on lisatud seminarid, töötoad,...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Iirimaa Inglise Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine: Õiglusele suunatud lähenemine programmeerimisele

See dokument on sissejuhatus seeriasse „Operatiivsed juhised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks“ UNICEF-i toetatud programmide kaudu. See pakub kontseptuaalset ülevaadet soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhjuste ja viiside kohta, samuti annab juhiseid konkreetsete sammude...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised UNICEF Inglise Dokument

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise kampaania ELis

Euroopa Komisjon alustab aastatel 2020–2025 strateegilist kampaaniat (mis on suurel määral Kreeka standarditele kohandatud), et edendada soolist võrdõiguslikkust kõikides oma liikmesriikides. Kampaania eesmärk on võidelda meestepoolse naiste vastu suunatud vägivalla...
Projektid Kreeka Eesti Hispaania Inglise Kreeka Leedu Dokument Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse juhised meestele

Sellest osast leiate meeste ja poistega soolise võrdõiguslikkuse nimel töötamise juhendite ja vahendite kogu. Siia kuuluvad ressursid pole mingis mõttes ammendav loetelu; need on osa valikutest, mille EMERGE partnerid on...
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse kampaania

Head tavad Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse koolitus

UK Feminista pakub koolitusi ja vahendeid seksuaalse ahistamise, seksistliku keele ja sooliste stereotüüpide vastu võitlemiseks koolides. Nad teevad koostööd ohvrite, poliitikakujundajate ja praktikutega, et vältida ärilist seksuaalset ärakasutamist. Nad toetavad...
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOOLITUS KOOLIDIREKTORITELE JA JUHTIDELE

Ühepäevane täiendkoolitus koolijuhtidele ja juhtkonnale võrdse kohtlemise juurutamiseks ning kooli juhtimisorganite roll stereotüübivaba koolikultuuri ja õpetamistavade loomisel. Koolijuhtidele ja juhtkonnale on välja töötatud täienduskoolituskursus, mis hõlmab selliseid teemasid nagu võrdne...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Eesti Eesti Muu

Soolise võrdõiguslikkuse koolitus meestele

Meeste ja poiste kaasamise õppesari on õppevahendite kogum, mis tutvustab, kuidas CARE on lähenenud mehelikkuse programmeerimisele ja saadud õppetundidele. Selle uurimise kaudu töötas CARE välja mudeli sekkumis- ja kaasamispunktide sõnastamiseks...
Projektid Ühendkuningriik Inglise Dokument Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse osakond - valitsuse osakond

Soolise võrdõiguslikkuse osakond: - pühendub meeste ja naiste tõelisele võrdsusele - võtab valitsuse programmis soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas konkreetseid kohustusi - teostab järelevalvet naiste ja tüdrukute riikliku strateegia rakendamise üle -...
Head tavad Iirimaa Inglise Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine kõrghariduses: TARGETED-MPI projekt

TARGETED-MPI - Horisont 2020 rahastatav projekt, mida koordineerib Ateena majandus- ja ettevõtlusülikool. TARGETED-MPI üldeesmärk on soolise võrdõiguslikkuse kavade väljatöötamise, tõhusa rakendamise, järelevalve ja hindamise kaudu tegeleda soolise ebavõrdsusega äri- ja...
Projektid Kreeka Inglise Kreeka Veebisait

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SEADUSE RAKENDAMINE EESTI TÖÖANDJATE SEAS

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade sellest, kuidas era-, avalik ja mittetulundussektor rakendavad soolise võrdõiguslikkuse seadust oma inimressursside praktikas. Samuti oli üheks eesmärgiks välja töötada inimressursside praktikate mõõdikud, mis hindaksid soolise...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Dokument

Soolise võrdõiguslikkuse skeem

Dokument, milles uuritakse, kuidas Ühendkuningriigi soolise võrdõiguslikkuse skeemi kasutatakse rahvusvahelisel tasandil
Poliitikadokumendid Ühendkuningriik Inglise Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse strateegia plaan

Austraalia valitsus andis välja soolise võrdõiguslikkuse strateegia vahendikogu (GES Toolkit). GES-i vahendikogu võimaldab Austraalia ettevõtetel mõõta oma praegust seotust töökoha soolise võrdõiguslikkusega. See on kavand soolise võrdõiguslikkuse strateegiate väljatöötamiseks ja...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised UNICEF Inglise Dokument Veebisait

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE HARIDUSES JA KÕRGHARIDUSES

Projekti eesmärk oli toetada soolise võrdõiguslikkuse integreerimist Eesti haridussüsteemi, et aidata kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele Eesti ühiskonnas. Projekti meeskond töötas kaks aastat sooliste stereotüüpide arengutsükli peatamiseks, koolitades inimesi, suurendades nende...
Projektid Eesti Eesti Esitlus

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine üld- ja kõrghariduses

Projekt „Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine üld- ja kõrgharidusse“ kestis 26 kuud - 2013. aasta detsembrist 2016. aasta jaanuarini. Projektitegevuste elluviimist rahastati Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja töö- ja eraelu...
Projektid Eesti Eesti Inglise Veebisait

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia käsiraamat

Veebipõhise juhendi avaldas sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond. Käsiraamat tutvustab strateegiaid, mis aitavad parandada soolist võrdõiguslikkust ja toetavad sotsiaalmajanduslikku arengut. Samuti annab see juhised soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia rakendamiseks.
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Muu

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise vahendikogu

Miks planeerimisel soolist süvalaiendamist arvesse võtta? Tutvustab tänapäevaseid naiste ja meeste vajaduste ja nõuetega arvestamise põhjuseid.
Vahendid ja ressursid Ühendkuningriik Inglise Dokument

Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus

Programmi eesmärgid: Vähendatud pere ja sooline vägivald ning sooline ebavõrdsus Projekti elluviija: Sotsiaalministeerium Doonorprojekti partner: Kilden genderresearch.no (Norra) Projekti kestus: 30 kuud (lõpeb 28. veebruaril 2024) Projekti maksimaalne abikõlblik kogukulu: 349 245 eurot Projekti...
Projektid Eesti Eesti Muu

Soolised normid ja stereotüübid

Videoklipp 2019. aasta juulis asutatud kodanike assamblee esimesest koosolekust, mille ülesanne on edendada soolist võrdõiguslikkust. Psühholoogia emeriitprofessor Sheila Greene räägib soolistest normidest ja stereotüüpidest. - Stereotüüpide mõju - Kust need...
Vahendid ja ressursid Iirimaa Inglise Veebisait Video

SOOTUNDLIKU ARENGUKESKKONNA LOOMINE KODUS JA KOOLIS

Projekti „Sootundlike arengukeskkondade loomine kodus ja klassiruumides“ üldeesmärk on suurendada Sihtasutuse Haridusuuenduse tippkeskuse ja MTÜ Perekoolitusühingu Sina ja Mina koolitusvõimet, tõhusust ja koostööd soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Selle projekti tulemusena tõuseb...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Muu

Sotsiaal- ja emotsiooniharidus koolides

Programmi Erasmus+ egiidi all ja rahastatud projekti SEEVAL (sotsiaalne ja emotsionaalne haridus - kaasavate koolide ehitamine ja väärtuste omamine) eesmärk on sotsiaalse ja emotsionaalse hariduse edendamine koolikontekstis. Kõik sotsiaalse ja...
Projektid Kreeka Kreeka Veebisait

Sotsiaal-emotsionaalse õppimise (SEL) ja mitmikintelligentsuse tugevdamine lepituslike digitaalsete vahendite abil covid-19-järgses ajajärgus

Käesolevas artiklis kirjeldatakse sõnaselgelt SEL-i (sotsiaal-emotsionaalne õppimine) mõisteid, SEL-i integreerimise tähtsust haridusse ja peamisi elemente, mis määravad selle tähenduse. Lugeja saab selgema pildi emotsionaalsetest ja sotsiaalsetest kompetentsidest, mida koolitatav saaks...
Vahendid ja ressursid Kreeka Kreeka Dokument

Sotsiaal-emotsionaalse suutlikkuse suurendamine alushariduses

Emotsionaalne intelligentsus on kaasasündinud võimete kogum, mis hõlmab võimet emotsioone ära tunda, mõista ja juhtida, emotsionaalsete väljakutsetega toime tulla ja oma eesmärke saavutada. Projekti Erasmus+ eesmärk on parandada aineteadmiste ning...
Projektid Kreeka Bulgaaria Inglise Itaalia Kreeka Leedu Portugali Veebisait

Sotsiaalse ja emotsionaalse intelligentsuse (SEL) lähenemisviisid

Uuringud on näidanud, et sotsiaalset ja emotsionaalset arengut saab soodustada ning sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, hoiakuid ja käitumist saab õpetada mitmesuguste lähenemisviiside abil: • Eraldi õppetunnid, mis on mõeldud õpilaste...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised CASEL Inglise Veebisait

Strateegilised ja pedagoogilised lähenemisviisid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks koolides

Käesolev käsiraamat on suunatud kooliõpetajatele, haridustöötajatele ja kooli juhtkonnale ning pakub mugavat materialipõhist ja harivat sekkumist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks koolikontekstis. Käsiraamat sisaldab didaktilisi ja teoreetilisi teemasid enesetundmise ja soolise identiteedi,...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Kreeka Kreeka Dokument

Sugu ja õppimine

Selles soolist ja õppimist käsitlevas artiklis vihjavad Harry Daniels ja tema kolleegid, et poisid kogevad vastuolu mehelikkusega seotud kultuuriliste ja praktiliste aspektide (võistlus ja individuaalsus) ning edukates algkoolides kasutatavate tüüpiliste...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Ühendkuningriik Inglise Dokument

Suudame koos vägivalla lõpetada

Võrdõiguslikkuse ministeerium rakendas koostöös valitsuse soolise vägivalla vastase delegatsiooniga COVID19 kriisi ajal soolise vägivalla vastase käitumisplaani, mis kiideti ministrite nõukogu poolt heaks 17. märtsil 2020, ja mis kaasati ka RDL...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Video

Taastulemine, õitseng. Emotsionaalne intelligentsus ja sooline võrdõiguslikkus Marcala noorte seas

Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Täiskasvanute koolituse seadus (2015)

Täiskasvanute koolituse seadus (2015) on täiskasvanute koolitussüsteemi keskne akt. See sätestab iga inimese õiguse oma teadmisi ja oskusi pidevalt arendada, riigi ja kohalike omavalitsuste kohustused täiskasvanute koolituse koordineerimisel ning tööandjate...
Poliitikadokumendid Eesti Eesti Inglise Dokument

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 13. väärtushinnangute konverents „Võrdsed võimalused luubi all“

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 13. väärtuskasvatuse konverents „Võrdsed võimalused luubi all“ vaatleb võrdseid võimalusi kui põhimõtet ja peamist väärtust, millest lähtudes hariduselu valikuid tehakse Küsime, milles seisneb võrdsete võimaluste loomine hariduses...
Vahendid ja ressursid Eesti Eesti Video

Teabeportaal „Equal“

See veebiportaal pakub võrdõiguslikkuse ja vägivalla teemadel juriidilist, metoodilist ja isiklikest kogemusest pärinevaid teadmisi. See pakub teavet, abi ja nõustamist inimestele, kes on kogenud vägivalda või kellel on emotsionaalseid probleeme....
Vahendid ja ressursid Leedu Leedu Veebisait

Tervise edendamise ja ennetamise strateegia ÜK riiklikus tervishoiusüsteemis. Emotsionaalne heaolu

Hispaania tervishoiuministeerium on välja töötanud emotsionaalsete pädevuste edendamise strateegia, mis sisaldab emotsionaalse heaolu olulisi aspekte (mis on emotsioonid?; emotsioonid ja kohanemine; emotsioonide tüübid), tagajärgi (emotsioonid ja mõtlemine; emotsioonid ja kogemused;...
Poliitikadokumendid Hispaania Hispaania Veebisait

Titanas

See on muusikaline projekt, mille eesmärk on muuta nähtavamaks naiste olukorda elava muusika sektoris. Delaporte on käivitanud algatuse Titanas, mille tarbeks nad avaldasid oma viimasel albumil Las montañas seitse lugu...
Projektid Hispaania Hispaania Video

Töö ja eraelu tasakaal

Saksamaa üks suurimaid ettevõtteid Deutsche Telekom AG oli üks esimesi, kes lisas 2012. aastal oma juhtimisreeglitesse perehoolduspuhkuse seaduse (Familienpflegezeitgesetz, FPfZG) ja oli ka esimene DAX 30 (börsil noteeritud) indeksi ettevõtte,...
Head tavad Saksamaa Inglise Veebisait

Töötoad soolise õigluse edendamiseks

2004. aastal viisid Euroopa Komisjoni „SOCRATES Grundtvig“ algatus ja Kreeka võrdõiguslikkuse uurimiskeskuse (aka KETH.I.) koostöös läbi GEcel-nimelise programmi, mis koosnes kahes töötoast, kus osalesid 39 valitsuse töötajat, kes olid peamiselt...
Head tavad Kreeka Kreeka Dokument

TransformARTE

TransformARTE on kampaania, mille on loonud noored ettevõtjad, kes soovivad kunsti kaudu ühiskonda muuta. Sotsiaalkultuuri ja turismi elustajad, koolitajad ja kunstnikud. Kombinatsioonid, mis loovad selle projekti elluviimiseks piisavalt motivatsiooni. Nüüd...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Video

Trinity ülikooli soolise võrdõiguslikkuse ja juhtimise keskus - sugudega arvastava institutsiooni loomine - SAGE (süstemaatiline tegevus soolise võrdõiguslikkuse nimel)

Veebikursus töötati välja SAGE projekti raames, et anda teadmisi kõrghariduse omandajatele, kes soovivad edendada soolist võrdõiguslikkust oma töökohal ning keskenduda soolise ebavõrdsuse probleemile akadeemias ja teadustöös. Kursus sisaldab meetodeid ja...
Metoodikad ja pedagoogilised lähenemised Iirimaa Inglise Veebisait

Ühisõppe kaudu võrdsuse poole liikumine

Kaasharidusprojektis märgitakse, et emotsionaalne haridus on haridusspetsialistidel hädavajalik oskus, mis aitab neil soodtundlikkust tõsta ja tekitada vajadust kaashariduse järele.
Projektid Hispaania Hispaania Dokument

Ülevaade Trinity ülikooli naistest ja soolistest vähemustest - Trinity College Dublin

Women’s Trinity Review on Trinity College Dublini esimene ainult naiste poolt välja antav publikatsioon, mis loodi 2017. aastal esseekogumikuna, kuhu võivad panustada kõik Trinity College’is end naisetena identifitseerivad inimesed. Esseed...
Projektid Iirimaa Inglise Sotsiaalvõrgustik Veebisait

Ülikoolikeskkonnas võrdse mehelikkuse heade tavade otsimine

Esimese rahvusvahelise mehelikkuse ja võrdõiguslikkuse konverentsi esinejad on raamatuvormis koostanud hea andmeallika heade tavade kohta. Paljud raamatu peatükid selgitavad häid tavasid feminismi käsitlemisel meeste vaatenurgast ja kaasaegse mehelikkuse eeliseid.
Head tavad Hispaania Hispaania Dokument

Vahend soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks hariduses

Väljaande KETH.I. artikkel „Sekkumissuunised soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks hariduses“ sisaldab mitmeid sekkumisprogrammide häid tavasid, mida rakendasid 2003-2004 õppeaastal sekkumisprogrammis osalenud õpetajad. See hõlmab mitmesuguseid temaatilisi üksusi, mida peetakse Põhja-Kreekas rakendatud sekkumisprogrammidest...
Vahendid ja ressursid Kreeka Kreeka Dokument Veebisait

Vahendid diskrimineerimise ja soolise vägivalla ennetamiseks hariduse kaudu

See on praktiline juhend, mis pakub vahendeid diskrimineerimise ja soolise vägivalla ennetamiseks ja selleteemaliste probleemi lahendamiseks hariduses. Seega käsitletakse soolise tähtsuse austamist koolis, identiteeti ja mitmekesisust, vägivalda ja soolisi suhteid...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Dokument

Väikeste muutuste tuvastamine

Projektid Hispaania Hispaania Video

Valitsuse delegatsioon soolise vägivalla vastu

See veebisait kuulub valitsuse delegatsioonile soolise vägivalla vastu, kust leiate statistikaportaali, surmaohvrite toimikud, statistilised bülletäänid, riikliku naistevastase vägivalla vaatluskeskuse aruanded, naistevastase vägivalla makrouuringud, publikatsioonid, uuringud ja teisi selle teema uuringud,...
Vahendid ja ressursid Hispaania Hispaania Veebisait

Viies rahvusvaheline meeste ja võrdsete võimaluste konverents: Hoolivad mehed

3.-4. Septembril 2020 toimus viiendat korda Eesti Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse poliitikate osakonna ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi koostöös ICMEO konverents. See oli jätk eelmistele Saksamaal (2012), Austrias...
Vahendid ja ressursid Eesti Inglise Muu

Võrdõiguslikkuse edendamise keskus

Oleme teie turvatunde tõstmiseks stereotüüpe muutnud juba üle 10 aasta. Korraldame teavituskampaaniaid ja propageerime neid, pakume koolituskursusi ja seminare, avaldame artikleid, käsiraamatuid ja muid trükiseid, teostame uuringuid ja pakume teadmisi...
Vahendid ja ressursid Leedu Inglise Leedu Veebisait

Võrdõiguslikkuse liit: Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025

Käesoleva soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga moodustatakse raamistik Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse alasele tööle ning nähakse ette 2020–2025 aasta eesmärgid ja põhimeetmed selles valdkonnas Selle eesmärk on saavutada sooliselt võrdõiguslik Euroopa, kus...
Vahendid ja ressursid Leedu Leedu Dokument Veebisait

Võrdsete võimaluste sammhaaval integreerimise programm

Pandeemia ajal anti tööandjatele ja töötajatele veebi kaudu võimalus tõsta oma teadmisi võrdsete võimaluste süvalaiendamise kohta. 2020 aastal toimusid veebi- ja kontaktseminarid teemal „Tundke ära diskrimineerimist ja tagage võrdsed võimalused“,...
Head tavad Leedu Leedu Veebisait

Võrdsus ja mitmekesisus

Võrdsus ja mitmekesisus: Netlighti nurgakivi ja strateegiline eesmärk
Head tavad Soome Inglise Veebisait

WHO: vaimne tervis töökohal

- Töö edendab vaimset tervist, kuid negatiivne töökeskkond võib põhjustada füüsilise ja vaimse tervise probleeme. - Depressioonil ja ärevusel on oluline majanduslik mõju; nende probleemide hinnanguline maksumus maailmamajandusele kaotatud tootlikkuse...
Poliitikadokumendid Euroopa Liit Inglise Veebisait

Women Re-Boot

Women-ReBoot on intensiivne ja aktiivne programm, mille on välja töötanud, arendanud ja ellu viinud Software Skillnet, mis on tehnoloogiaettevõtete partnerluse ja tehnoloogiavaldkonna föderatsiooni (Technology Ireland) poolt juhitud oskusvõrgustik.
Head tavad Iirimaa Inglise Veebisait