Käesolev dokument pakub täiskasvanud õppijatega töötavatele koolitajatele komplekti pragmaatilisi vahendeid ja harjutusi, mida kasutada nende täiskasvanud õppijatega, kes on projekti sihtrühmad.

Kõik pragmaatilised vahendid sisaldavad järgmisi elemente:

  1. Tegevuse nimetus
  2. Õpieesmärgid
  3. Tegevuse kirjeldus
  4. Kasulikud allikad
  5. Vajalikud töövahendid
  6. Tegevuse hindamine

Pragmaatilised vahendid hõlbustavad õpiprotsessi ja aitavad täiskasvanud õppijatel murda oma võimalikku vastupanu mehelikkusele, muuta soorollid paindlikumaks ja emotsionaalse intelligentsuse tehnikate abil mõista soolise võrdõiguslikkuse tähtsust.

 

Laadige alla Pragmaatilised ressursid