Kontseptuaalse ja didaktilise tuuma (Conceptual and Didactical Core) eesmärk on pakkuda täiskasvanuharidusele asjakohast teoreetilist ja pedagoogilist viitedokumenti, et murda täiskasvanud õppijate vastupanu mehelikkusele, õpetades soolise võrdõiguslikkuse aspekte emotsionaalse intelligentsuse kaudu.

Käesolevas dokumendis esitatud teave on struktureeritud projekti esimeses intellektuaalses väljundis määratletud 7 õpiväljundite üksuse alusel.

Kontseptuaalne ja didaktiline tuumik koosneb dokumendist, milles analüüsitakse ja kirjeldatakse kõige asjakohasemaid tipptasemel teoreetilisi aluseid ja pedagoogilisi lähenemisviise täiskasvanuhariduse toetamiseks, et soolise võrdõiguslikkuse teemalist koolitust edasi arendada, võttes arvesse emotsionaalseid pädevusi kui põhielementi meeste koolitamisel, kellel on teatav vastupanu soolisele võrdõiguslikkusele.

  1. Teoreetilised alused: reeglid, põhimõtted või teooriad, millel põhinevad emotsionaalsel intelligentsusel põhinevad ebakonventsionaalsed õpetamis- ja õppemeetodid ning vahendid. See on soolise võrdõiguslikkuse koolituse oluline element, mis on suunatud meestele, kellel on mõningane vastuseis selles küsimuses.
  2. Pedagoogilised lähenemisviisid: viisid, kuidas õpetajad kasutavad emotsionaalsetel pädevustel põhinevaid meetodeid ja vahendeid, et murda meeste võimalikku vastupanu soolise võrdõiguslikkuse koolitustele.

 

Kontseptuaalne ja didaktiline tuumik