Το παρόν έγγραφο παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με ενήλικες εκπαιδευόμενους μια σειρά από ρεαλιστικούς πόρους και ασκήσεις για εφαρμογή με αυτούς τους ενήλικους εκπαιδευόμενους, τους δικαιούχους-στόχους του έργου.

Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να υποστηρίξουν αυτούς τους δικαιούχους ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς πόρους που περιλαμβάνονται στον οδηγό.

Όλοι οι πραγματικοί πόροι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τίτλος δραστηριότητας
  2. Μαθησιακοί στόχοι
  3. Περιγραφή δραστηριότητας
  4. Χρήσιμοι πόροι
  5. Απαιτούμενο υλικό
  6. Αξιολόγηση Δραστηριότητας

Οι Pragmatic Resources θα διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησής τους και θα βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να σπάσουν την πιθανή αντίστασή τους στην αρρενωπότητα, καθιστώντας τους ρόλους των φύλων πιο ευέλικτους και κατανοώντας τη σημασία της ισότητας των φύλων μέσω τεχνικών EQ.

Πραγματιστικοί πόροι